Szczegielniak Michał

plen

dr Michał Szczegielniakadministratywista i politolog, członek Zespołu konsultacyjnego do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 2022 r.) oraz Rady do spraw Polityki Senioralnej (od 2024 r.), urzędnik, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji (2023). Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW – specjalizacja marketing i doradztwo polityczne oraz Akademii Leona Koźmińskiego – specjalizacja administracja rządowa. Członek European Consortium for Political Research oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2014 r. członek redakcji Przeglądu Europejskiego. Ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 2022 r.), Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (od 2020 r.), Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (2020-2021) oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (2021-2022). Uczestnik i organizator wielu konferencji i wydarzeń naukowych – m. in. międzynarodowego sympozjum naukowego pn. „Służba cywilna w Polsce – 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian” oraz międzynarodowej konferencji naukowej ,,100-lecie polskiej służby cywilnej”. Były członek Zarządu Samorządu Doktorantów UW, Wydziałowej Rady Doktorantów, Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów. Laureat konkursu Debiut naukowy 2018 – zrównoważony rozwój w kategorii magistrów zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. 

Zainteresowania badawcze
Administracja publiczna w systemie politycznym państwa; państwo w obliczu wyzwań demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa; prawo do informacji oraz jego ograniczenia; samorząd terytorialny i polityki lokalne; społeczeństwo obywatelskie w czasach rewolucji informacyjnej; stosunki Państwo – Kościół.

Jednostka
Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

M. Szczegielniak, Srebrny wolontariat jako narzędzie aktywizacji seniorów i budowy społeczeństwa obywatelskiego, ,,Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”, nr 2 (105), 2023, s. 103-114.

A. Morawski, M. Szczegielniak, Wpływ służby cywilnej na funkcjonowanie państwa w sytuacjach kryzysowych, ,,Studia Iuridica”, nr 92, 2022, s. 242-255.

A. Morawski, M. Szczegielniak, Volunteering in the time of COVID-19. The Polish example for Europe, ,,Przegląd Europejski”, nr 3, 2021, s. 169-178.

 

 

X