Szczegielniak Michał

mgr Michał Szczegielniak – administratywista i politolog, urzędnik samorządowy, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW – specjalizacja marketing i doradztwo polityczne oraz Akademii Leona Koźmińskiego – specjalizacja administracja rządowa. Członek European Consortium for Political Research oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. W latach 2014 – 2020 członek redakcji
Przeglądu Europejskiego. Uczestnik krajowych projektów badawczych. Ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Uczestnik i organizator wielu konferencji i wydarzeń naukowych – m. in. międzynarodowego sympozjum naukowego pn. „Służba cywilna w Polsce – 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian”. Były członek Zarządu Samorządu Doktorantów UW, Wydziałowej Rady Doktorantów, Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów. Laureat konkursu Debiut naukowy 2018 – zrównoważony rozwój w kategorii magistrów zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Działacz oraz ekspert organizacji pozarządowych, zawodowo związany z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Zainteresowania badawcze
Administracja publiczna w systemie politycznym państwa; państwo w obliczu wyzwań demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa; prawo do informacji oraz jego ograniczenia; samorząd terytorialny i polityki lokalne; społeczeństwo obywatelskie w czasach rewolucji informacyjnej; stosunki Państwo – Kościół.

Jednostka
Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

  • M. Szczegielniak, Processed information, [in:] J. Itrich-Drabarek (ed.), Encyclopedia of Public Administration, Warsaw 2019.
  • M. Szczegielniak, R. Więckiewicz (red.), Społeczeństwo obywatelskie w systemie politycznym państwa. Przykład Polski na tle rozwiązań europejskich, Warszawa 2018.
  • M. Szczegielniak (red.), Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Między rywalizacją a kooperacją, Warszawa 2017.

 

 

X