Szewior Krzysztof dr hab.

Szewior Krzysztof

dr hab. Krzysztof Szewior – doktor nauk o polityce (1998), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2007), adiunkt, członek Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2016 – 2020). Członkostwo w: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (od 2018), Komitet Nauk Politycznych PAN (od 2016), Polska Komisja Akredytacyjna (od 2012). Staże naukowe i pobyty studyjne realizowane m.in. w: Bonn, Kolonii, Wiedniu, Salzburgu, Bazylei, Berlinie, Newcastle upon Tyne, Hannoverze (DZHW), Kassel (INCHER). Stypendysta fundacji krajowych i zagranicznych (m.in.: GFPS, KAS, DAAD, KAAD, FUWr.). Członek Kolegium Redakcyjnego w „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” w Radzie Naukowej „The Peculiarity of Man”. Uczestnik Programu Erasmus +.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

J. Męcina, K. Szewior, Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski, Warszawa, 2021.

K. Szewior, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Systemowe ujęcie zagadnienia, Warszawa, 2019.

K. Szewior, Proces boloński – pomiędzy oczekiwaniem i środowiskowym rozczarowaniem, “Politeja”, 2018 nr 3 (54), s. 135-146.

X