Theiss Maria dr hab.

Theiss Maria

dr hab. Maria Theiss – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2019), adiunkt, w latach 2013-2014 zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej do spraw studenckich, w latach 2007-2013 kierownik studiów stacjonarnych na kierunku polityka społeczna. Od 2008 r. zastępczyni redaktor naczelnej, a od 2020 r. redaktor naczelna czasopisma „Problemy Polityki Społecznej”. Kierowniczka polskich zespołów badawczych w projektach: EnTrust – Enlightened trust: an examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies, lata 2020-2024 (Komisja Europejska, Horyzont 2020), TransSOL – European Paths to Transnational Solidarity at Times of Crisis: Conditions; Forms; Role-Models and Policy Responses, lata 2015-2018 (Komisja Europejska, Horyzont 2020), LIVEWHAT – Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social and Political Consequences, lata 2013-2016 (Komisja Europejska, 7. PR), kierowniczka projektu Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5, lata 2012-2015 (NCN).

Zainteresowania badawcze

Oddziaływanie polityki społecznej na postawy i zachowania polityczne, oddziaływanie partycypacji politycznej na politykę społeczną, problematyka sprzężenia zwrotnego w polityce (policy feedback), obywatelstwo społeczne, dyskurs w police społecznej, lokalna polityka społeczna i usługi w polityce społecznej, w tym ich nieformalne aspekty, nierówności społeczne, jakościowe metody badań nad polityką.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

M. Theiss, Local routes to preschool–access policies in Polish municipalities from a social citizenship perspective, “European Journal of Social Work”, 1-12, online first, 2019.

M. Theiss, A. Kurowska, Being denied and granted social welfare and the propensity to protest, “Acta Politica”, 2019 nr 54 (3), s. 458-478.

C. Lahusen, M. Theiss, European Transnational Solidarity: Citizenship in Action?, “American Behavioral Scientist”, 2019 nr 63(4), s. 444-458.

 

 

X