Theiss Maria

plen

dr hab. Maria Theiss, prof. ucz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2019), adiunkt, w latach 2013-2014 zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej do spraw studenckich, w latach 2007-2013 kierownik studiów stacjonarnych na kierunku polityka społeczna. Od 2008 r. zastępczyni redaktor naczelnej, a od 2020 r. redaktor naczelna czasopisma „Problemy Polityki Społecznej”. Kierowniczka polskich zespołów badawczych w projektach: EnTrust – Enlightened trust: an examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies, lata 2020-2024 (Komisja Europejska, Horyzont 2020), TransSOL – European Paths to Transnational Solidarity at Times of Crisis: Conditions; Forms; Role-Models and Policy Responses, lata 2015-2018 (Komisja Europejska, Horyzont 2020), LIVEWHAT – Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social and Political Consequences, lata 2013-2016 (Komisja Europejska, 7. PR), kierowniczka projektu Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5, lata 2012-2015 (NCN).

Zainteresowania badawcze

Oddziaływanie polityki społecznej na postawy i zachowania polityczne, oddziaływanie partycypacji politycznej na politykę społeczną, problematyka sprzężenia zwrotnego w polityce (policy feedback), obywatelstwo społeczne, dyskurs w police społecznej, lokalna polityka społeczna i usługi w polityce społecznej, w tym ich nieformalne aspekty, nierówności społeczne, jakościowe metody badań nad polityką.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

Theiss, M. (2022). How Does the Content of Deservingness Criteria Differ for More and Less Deserving Target Groups? An Analysis of Polish Online Debates on Refugees and Families with Children. Journal of Social Policy, online first.

Theiss, M. (2021). Local routes to preschool–access policies in Polish municipalities from a social citizenship perspective. European Journal of Social Work24(2), 290-301.

Zschache, U., Theiss, M., & Paschou, M. (2020). What is solidarity about? Views of transnational solidarity activists in Germany, Poland and Greece. Sociological Research Online.

 

 

X