Tobiasz Marcin dr

Tobiasz Marcin

dr Marcin Tobiasz – doktor nauk o polityce (2008), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 2016 do 2019 roku z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych. W latach 2012-2016 Kierownik Studiów I stopnia na kierunku Politologia. Wieloletni członek, sekretarz, a następnie przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w INP WNPiSM UW. Członek Komisji Rewizyjnej w Mazowieckim Oddziale PTNP. Wykonawca w grancie NCN Reprezentacja polityczna we współczesnych demokracjach: ograniczenia i wyzwania pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Żyro. Uczestnik projektu Marie Skłodowska-Curie, Research and Innovation Staff Exchange – RISE, realizowanego w ramach programu Horizon 2020, koordynator: Accademia Europea Di Bolzano (Italy), koordynator krajowy: dr Andżelika Mirska, czas realizacji: 2019-02-01 – 2023-01-31.

Zainteresowania badawcze

Teoria demokracji, pluralizm polityczny, partycypacja polityczna, demokracja deliberatywna.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

M. Tobiasz, Demokracja deliberatywna in statu nascendi, [w:] Istota, idee, cele i ich realizacja, (red.) J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2018.

M. Tobiasz, Demokracja deliberatywna, [w:] Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, (red.) K. A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski, tom I, część II, Warszawa, 2018, s. 431-452.

M. Tobiasz, Pluralizm polityczny w teorii i praktyce wspóczesnych demokracji, [w:] Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji, (red.) M. Tobiasz, Warszawa, 2016, s. 68-81.

X