Tomaszewska-Michalak Magdalena

Tomaszewska-Michalak Magdalena dr

Tomaszewska-Michalak Magdalena

dr Magdalena Tomaszewska-Michalak – doktor nauk prawnych (2014), pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Jeden z redaktorów tematycznych „Problemów Współczesnej Kryminalistyki.”Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zainteresowania badawcze

Kryminalistyka, biometria, system penitencjarny

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

M. Tomaszewska-Michalak, Fake news-wstępna analiza zjawiska, Przegląd Politologiczny, 1(2021), s. 59-72.

M.Tomaszewska – Michalak, P. Waszkiewicz, B. Stromczyński, S. Rabczuk, Czy Wielkopolska Policja umie w internety? Analiza strategii komunikacyjnej KWP w Poznaniu na portalu Facebook, [w]: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (red. P.Waszkiewicz), Wydawnictwo IPN PAN, Warszawa 2021, s. 61-81.

M.Tomaszewska-Michalak, Prawne aspekty pozyskiwania informacji w internecie, Studia Politologiczne, 54 (2019), s. 116 – 134.

 

X