Wojciuk Anna dr hab.

Wojciuk Anna

dr hab. Anna Wojciuk, prof. ucz. – dr hab. nauk o polityce (2017), w latach 2017-19 członkini Zarządu European International Studies Association, w latach 2017- 2018 członkini Zarządu i Skarbnik sekcji International Political Sociology, w International Studies Association, w latach 2017-2018 p.o. Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych [2011- 2016 Sekretarz Oddziału Warszawa PTSM]. Kierownik projektów badawczych NCN: „Pomiędzy zagrożeniem normatywnym i miękką siłą: badanie dyfuzji instytucjonalnej z perspektywy nauki o stosunkach międzynarodowych” (2018-2020), “Edukacja jako nowe źródło międzynarodowej potęgi państwa” (2012-2015). Główny wykonawca i wykonawca w dwóch innych projektach NCN.

Prowadziła badania naukowe w Stanach Zjednoczonych i Europie w takich ośrodkach, jak Harvard University (Department of Government i Harvard Kennedy School of Government, Visiting fellow, 2008/2009), Columbia University w Nowym Jorku (School of International and Public Affairs, Visiting scholar, 2008), Cornell University (Visiting scholar 2016), European University Institute we Florencji (Visiting Scholar 2013 oraz Braudel Fellow 2017/18), CERI Sciences-Po w Paryżu (Chercheur invité, 2009) oraz Institut d’Etudes Politiques w Aix-en-Provence (2003/2004). Uczestniczka: Institute for Qualitative and Multi-Method Research, the Maxwell School of Syracuse University w 2014 roku (metody jakościowe) oraz Essex Summer School in Social Science and Data Analysis w 2011 roku (zastosowania regresji oraz metody badań porównawczych). Wykładała na University of Copenhagen, Aarhus University i Universidad de Barcelona. Laureatka konkursu Ministra Nauki 2014 na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (2008/2009). Laureatka nagrody im. J. Kukułki (2011) za najlepszą rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Teoria stosunków międzynarodowych, zwłaszcza studia nad problematyką siły oraz instytucji w SM, zagadnienia z zakresu ewolucji porządku międzynarodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także decentralizacja i wielopoziomowe zarządzanie.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

A.Wojciuk, Balancing is in the Eye of the Beholder. Explaining the Critical Case of
Late Imperial China, The Chinese Journal of International Politics, 14/4, 2021, 530-553, https://academic.oup.com/cjip/article/14/4/530/6468679.

A. Wojciuk, Empires of Knowledge in International Relations. Education and Science as Sources of Power for the State, Londyn, 2018.

J. Czaputowicz, A. Wojciuk, International Relations in Poland. 25 Years after the Transition to democracy, Londyn, 2017.

X