Wyciechowska Iwona dr

Wyciechowska Iwona

dr Iwona Wyciechowska – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978). W ISM od 1981 r. Członek Rady Wydziału, Kierownik Zaocznego Studium Stosunków Międzynarodowych I i II stopnia, Kierownik Wieczorowego Studium Stosunków Międzynarodowych I i II stopnia, Przewodnicząca Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus. Obroniła rozprawę doktorską (2016 r.) pod tytułem: „Międzynarodowy obrót osobowy – szanse i zagrożenia”. Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła 15 czerwca 2016 r. uchwałę o nadaniu jej stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od 1 października 2016 r. adiunkt w ISM Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 1 października 2019 r. na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych).

Zainteresowania badawcze

Współczesne migracje międzynarodowe, geografia polityczna i ekonomiczna świata, procesy globalizacyjne we współczesnym świecie, kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych, społeczeństwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

I. Wyciechowska, recenzja: S. Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Warszawa, 2018.

I. Wyciechowska, Działalność ONZ na rzecz uchodźców, [w:] Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa, 2017.

I. Wyciechowska, Wpływ masowych migracji międzynarodowych na ład międzynarodowy, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s.663-675.

X