100-lecie służby cywilnej

Międzynarodowa Konferencja “100-lecie polskiej służby cywilnej”

24-25 II 2022 r.

Szanowni Państwo,

w 2022 roku przypada 100 rocznica uchwalenia pierwszej ustawy konstytuującej instytucję służby cywilnej w polskim porządku prawnym. Ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej uchwalono w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości, co należy oceniać jako sukces ówczesnej klasy politycznej. Służba cywilna stanowiła istotny element odradzającej się państwowości. Służba cywilna bez wątpienia usprawniła proces odbudowy instytucji państwa polskiego, a urzędnicy służby cywilnej stanowili fundament tej działalności.

100-lecie służby cywilnej skłania do refleksji na temat tej instytucji, zdiagnozowanie jej kluczowych problemów oraz wyzwań, a także zaproponowanie kluczowych działań modernizacyjnych. Warto również ustalić jaka jest społeczna percepcja służby cywilnej, instytucji, która odpowiada za szereg kluczowych procesów.

Jako Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy organizatorem wydarzenia naukowego, którego celem będzie przeprowadzenie rzetelnej dyskusji na tematy zasygnalizowane poniżej, a także sformułowanie kluczowych postulatów modernizacyjnych. Uważamy bowiem, że służba cywilna powinna stanowić realne zaplecze dla władzy rządowej oraz wsparcie dla obywateli i innych interesariuszy systemu administracji publicznej w ramach świadczonych usług.

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Program konferencji

I DZIEŃ KONFERENCJI

(Gmach Audytoryjny, parter, aula im. prof. Jana Baszkiewicza)

 9:00–9:45 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)

Rejestracja uczestników

Kawa powitalna        

 

9:45–10:00 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Otwarcie Konferencji i przywitanie Gości

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Daniel Przastek – Dziekan WNPiSM UW

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, prodziekan WNPiSM UW

10:00–11:30 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Panel I. Służba cywilna w Polsce w perspektywie historycznej
Prowadzący:
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski)

 Prelegenci:

 1. Wpływ rozwiązań prawnych i tradycji służby cywilnej RP na obecny model służby cywilnej, prof. dr hab. Hubert Izdebski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 2. Rozliczalność służby cywilnej, prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa)
 3. Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. a system służby cywilnej po 1989 r. Ramy instytucjonalne i praktyka funkcjonowania, dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 4. Służba cywilna w czasach populistycznego dryfu, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dyskusja

 11:30–11:45 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)
Przerwa kawowa

 11:45–13:15 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Panel II. Służba cywilna z perspektywy polityków
, opinie wygłoszone online

Prowadzący: dr hab. Sebastian Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)

opinia Mateusza Morawieckiego (PiS)

 – opinia Rafała Trzaskowskiego (PO)

 – opinia Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL)

 – opinia Roberta Biedronia (Nowa Lewica)

 – opinia Szymona Hołowni (Polska 2050)

Komentarz: 

dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene (Uniwersytet Warszawski)

Dyskusja

13:15–14:00 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)

Lunch

 

14:00–16:00 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Panel III. Służba cywilna w międzynarodowej perspektywie porównawczej
, udział Prelegentów w formie zdalnej za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM

Prowadzący: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski),
dr Łukasz Świetlikowski (Uniwersytet Warszawski)

Prelegenci:

 1. Civil service in COVID-19 conditions, Mr. Paul Joyce, Director of Publications (International Institute of Administrative Sciences)
 2. Civil service role in public policy cycle, Mr. B. Guy Peters, Maurice Falk Professor of American Government (University of Pittsburgh)
 3. Civil service ethics, Mr. Christoph Demmke, Professor (University Vaasa Finland)
 4. Civil service politization, Mr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling, Professor of Political Science (University of Nottingham)

Dyskusja

16:00–16:45 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)
Przerwa kawowa

 16:45–18.15 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)

Prezentacja i omówienie wyników badań nad służbą cywilną – Obraz urzędnika w oczach opinii publicznej w 2022 roku

Prowadzący: dr Robert Sobiech (Collegium Civitas)

Prezentacja wyników:

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:

Jerzy Siekiera (Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP)

dr hab. Jolanta Arcimowicz (ISNS Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Ewa Nalewajko (Polska Akademia Nauk)

Dyskusja

 18:15-19:00 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)

Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji

Uroczyste zakończenie pierwszego dnia Konferencji. Tort z okazji 100-lecia polskiej służby cywilnej

II DZIEŃ KONFERENCJI

(Gmach Audytoryjny, parter, aula im. prof. Jana Baszkiewicza)

 

8:30–09:00 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)

Kawa powitalna

 9:00–10:30 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Panel I. Służba cywilna wobec wyzwań współczesnego świata
Prowadząca:
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Prelegenci:

 1. Służba cywilna w europejskiej tradycji państwowości, dr Justyna G. Otto (Uniwersytet Warszawski)
 2. Członkowie korpusu służby cywilnej w strukturze współczesnego społeczeństwa polskiego i jego przemian, Dagmir Długosz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
 3. Przywództwo i potencjał służby cywilnej, mgr Agnieszka Zofia Grzegorczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/Stowarzyszenie Absolwentów KSAP)
 4. O prawnych i pozaprawnych powodach odstąpienia od publicznoprawnego modelu służby cywilnej, dr Wojciech Drobny (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 5. Co należy naprawić, a co zmienić w służbie publicznej w Polsce po zmianie rządów?, Jacek Kozłowski (b. wojewoda mazowiecki)

Dyskusja


10:30–10:50
(foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)
Przerwa kawowa

 10:50–12:20 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Panel II. Funkcjonowanie służby cywilnej w świecie zmian

Prowadzący: dr Łukasz Świetlikowski (Uniwersytet Warszawski)

 Prelegenci:

 1. Praca zdalna i hybrydowa jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (Politechnika Warszawska)
 2. Koncepcje etosu służby cywilnej – kształtowanie się modelu neoweberowskiego. Analiza krytyczna i badania empiryczne, ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 3. Służba cywilna a konsulting – potencjalne szanse i zagrożenia, dr Marta Balcerek-Kosiarz (Uniwersytet Warszawski)
 4. Stan i perspektywy polskiej służby cywilnej po likwidacji konkursów na wyższe stanowiska w 2015 r., dr Beata Springer (Uniwersytet Zielonogórski)
 5. Przemiany w zakresie rekrutacji do korpusu służby cywilnej, mgr Tomasz Olejek (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)

Dyskusja

12:20–13:00 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)
Lunch

13:00–14:30 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)
Panel III. Rola i miejsce służby cywilnej w administracji publicznej,
Prowadzący:
 dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)

Prelegenci:

 1. Efektywność administracji publicznej – wybrane aspekty, dr Justyna Góral (Szkoła Główna Handlowa)
 2. Kwestia służby cywilnej w administracji samorządowej, prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
 3. Ewolucja i wyzwania polskiej służby zagranicznej, dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 4. Continuation or changes: organization and functioning of the foreign service of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland after BREXIT, mgr Alexander Parmee (Uniwersytet Warszawski)
 5. Funkcjonowanie służby zagranicznej w świetle ustawy o służbie zagranicznej z dnia 21 stycznia 2021 r., dr Tomasz Wicha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 6. To consolidate, not to consolidate…a contribution to the discussion on the merger of the civil service corps and local government employees, dr Ewa Maria Włodyka (Politechnika Koszalińska)

Dyskusja

14:30–15:00 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)
Przerwa kawowa

15:00–16:30 (aula im. prof. Jana Baszkiewicza)

Panel IV. Funkcjonowanie administracji w cyberprzestrzeni

Prowadzący: dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

Prelegenci:

 1. Funkcjonowanie e-urzędu na przykładzie ZUS, prof. dr hab. Gertruda Uścińska

(Prezes ZUS/Uniwersytet Warszawski)

 1. Cyberbezpieczeństwo w procesie cyfryzacji państwa, Wojciech Pawlak

(Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej)

 1. Rozwój e-państwa w Polsce, Bartosz Marczuk (Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju)
 2. E-mediacja w administracji publicznej (E-mediation in public administration), dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)


Dyskusja

16:30-18:00 (foyer auli im. prof. Jana Baszkiewicza)

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Najważniejsze informacje

Zdjęcia z wydarzenia
Informacje podstawowe

Termin: 24-25.02.2022

Miejsce obrad:

24.02.2022 – Sala im. Jana Baszkiewicza, Collegium Politicum, kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

25.02.2022 – Teren kampusu głównego UW, numery sal zostaną podane w terminie późniejszym.

W zależności od sytuacji pandemicznej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy Konferencji na hybrydową lub zdalną.

Zagadnienia badawcze

Podczas konferencji będą omawiane m.in. następujące problemy badawcze:

– Historia polskiej służby cywilnej

– Służba cywilna w okresie transformacji ustrojowej

–  Służba cywilna w warunkach pandemii COVID-19

– Problemy i wyzwania służby cywilnej w zmieniającym się świecie

– Wyzwania w zakresie nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej

– Funkcjonowanie służby cywilnej w wybranych państwach

– Społeczny wizerunek służby cywilnej w Polsce

– Dobre praktyki w służbie cywilnej w Polsce i świecie

– Kadry w służbie cywilnej  – problem naboru, starzenia się kadr, fluktuacja kadry

– Praca w służbie cywilnej – zawód czy służba?

– Kierunki kształcenia członków służby cywilnej – wiedza, kompetencje, umiejętności

– Samorządowa służba cywilna

– Sukcesy i porażki służby cywilnej

– Strategie zarządzania kapitałem intelektualnym w służbie cywilnej – prognoza

–  Metody walki z korupcją w służbie cywilnej – doświadczenia polskie i zagraniczne

– Skuteczne standardy kontroli zarządczej – oceny i rekomendacje

– Przeciwdziałanie fluktuacji kadr w służbie cywilnej do sektora prywatnego – rozwiązania i dobre praktyki

– Wizerunek służby cywilnej w Polsce i zagranicą – jak nie być kozłem ofiarnym polityków?

– Futurologiczne prognozy dotyczące rozwoju służby cywilnej w zmieniającym się świecie

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencje odbywają się poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny. Odpowiedź na zgłoszenie jest przesyłana poprzez e-mail.

Wypełniając zgłoszenie należy wybrać formę udziału

 • Uczestnictwo wraz z referatem
 • Uczestnictwo bierne

Zgłoszenie z referatem powinno zawierać jego tytuł, abstrakt (do 300 słów) oraz biogram autora.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Iuridica (100 pkt) lub w specjalnej publikacji pokonferencyjnej.

Ważne daty
 •  do 30 stycznia 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia wraz z referatami (wraz z tytułem referatu i abstraktem). Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.
 • do 10 lutego 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia pozostałych uczestników.
Odpłatność

Wysokość opłaty konferencyjnej:

 • 400,00 zł – dla uczestników zgłoszonych z referatem.

Uczestnictwo bierne (bez referatu) jest bezpłatne

Opłatę należy wnieść na konto: 32116022020000000060850365

Bank Millenium S.A.
SWIFT/BIC CODE: BIGBPLPW

Tytułem: Imię, nazwisko 100 lecie służby cywilnej

Komitet naukowy

Przewodnicząca: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Magdalena Mikołajczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa)

prof. dr hab. Joachim Osiński (Szkoła Główna Handlowa)

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

dr Łukasz Świetlikowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski)

Komitet organizacyjny

Dr Marta Balcerek-Kosiarz

Dr Kamil Mroczka

Dr Antoni Morawski

Dr Łukasz Świetlikowski

Mgr Bartłomiej Celejewski

Mgr Wiktor Jasionowski

Mgr Michał Szczegielniak

Mgr Justyna Wiśniewska

Mgr Sławomir Wosiński

Kontakt

Kontakt z sekretariatem konferencji

sluzba.cywilna@uw.edu.pl

 • Biogramy prelegentów

 • • prof. UW dr hab. Jolanta Arcimowicz

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W swoich zainteresowaniach badawczych podejmuje zagadnienia kultury politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego, funkcjonowania polskiego systemu politycznego, procesu demokratyzacji, socjologii administracji oraz socjologii prawa.

 • • dr hab. prof. ucz Dobrochna Bach-Golecka

  Profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana nauk prawnych, doktor nauk teologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997-2005 urzędnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; w latach 2016-18 w Kancelarii Senatu RP. W latach 2016-2018 sędzia ad hoc Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W latach 2018-2020 Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 • • dr Marta Balcerek-Kosiarz

  Balcerek-Kosiarz Marta dr

  Doktor w zakresie nauk o polityce (2015), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierownik projektu badawczego NCN „Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Republice Federalnej Niemiec” (2013-2018). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz International Political Science Association. Kierownik i uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych finansowanych przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, NCN oraz z Programu POWER. Autorka ekspertyz i opinii dla administracji rządowej i samorządowej. Kierownik projektów edukacyjnych. Były adiunkt w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.  Były adiunkt w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Staże naukowo-badawcze na uniwersytetach w Niemczech: w Berlinie, Halle i Monachium. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa dla młodych wybitnych naukowców (2019-2022) za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz dorobek naukowy o międzynarodowym zasięgu. Stypendystka Miasta Poznania dla młodych naukowców (2014-2015), Stypendystka Fundacji im. Rodziny Kulczyków za wybitną działalność naukową i organizatorską (2013-2014), Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach (2012-2013, 2008-2010). Laureatka konkursu Primus Inter Pares (2008).

 • • dr hab. pof. KUL Tomasz Barankiewicz

  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Swoje zainteresowania koncentruje gównie wokół teorii prawa, etyki i socjologii prawa, etyki urzędniczej oraz etyki zawodów prawniczych.

 • • prof. Christoph Demmke

  Profesor zarządzania publicznego na Uniwersytecie w Vaasa (Finlandia). Wcześnie był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Poczdamie, profesorem tymczasowym na Uniwersytecie Zeppelin w Friedrichshafen , starszym doradcą naukowym i kierownikiem wydziału OECD w Paryżu, profesorem porównawczej administracji publicznej w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej  i profesorem gościnnym w Kolegium Europejskim w Brugge  i na Uniwersytecie w Maastricht.

 • • Dagmir Długosz

  Politolog, urzędnik Służby Cywilnej. Był dyrektorem Departamentu Służby Cywilnej w KPRM, w latach 2001-2004 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako podsekretarz stanu odpowiedzialny min. za zagadnienia dialogu społecznego i organizacji pozarządowych, sekretarz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczący Komisji Układów Zbiorowych Pracy. Od 1995 r. pracuje w administracji rządowej pełniąc funkcje analityczne, doradcze i kierownicze. Absolwent m.in. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1992) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995).

 • • dr Wojciech Drobny

  Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

 • • prof. dr hab. Kaja Gadowska

  Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku oraz relacji między sferami polityki i administracji. Istotny nurt jej działalności naukowo-badawczej dotyczy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

  Kierownik i główny wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez MNiSW, NCBiR i NCN. Wiceprezydentka European Sociological Association, Przewodnicząca ESA Policy Committee, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i przewodnicząca Sekcji Socjologii Prawa PTS.

 • • mgr Agnieszka Zofia Grzegorczyk

  Doktorantka, związana z Katedrą Systemów Politycznych i Praw Człowieka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (XXXI Promocja „Witold Pilecki”). Zainteresowania badawcze: przywództwo polityczne, w szczególności premierowskie oraz partie polityczne i systemy partyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 • • dr Justyna Góral

  Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Autorka publikacji z zakresu analiz ekonomicznych, statystycznych oraz ewaluacji polityk Unii Europejskiej.

 • • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

  Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1986). Doktor nauk humanistycznych (1990). Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor zwyczajny (2018), politolog. Członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji od 2019 roku. Prodziekan ds. rozwoju WNPiSM UW. Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej WNPiSM od 2019 roku. Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego w l. 2016-2019. Członek Rady Służby Cywilnej w latach 2012-2016. Członek Rady Naukowej Rocznika Administracji Publicznej, UP w Krakowie (od 2015 roku). Członek European Consortium for Political Research od 2014 roku oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Recenzent czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka” i „Zarządzanie Publiczne”. Pracowała w administracji publicznej m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym oraz etyki w służbie publicznej.

 • • prof. dr hab. Hubert Izdebski

  Prawnik, radca prawny, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego.

  Jest współtwórcą ustaw o samorządzie terytorialnym i szkolnictwie wyższym w Polsce. Brał udział w pracach nad reformą administracji publicznej w latach 90. XX wieku.

  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności publicznej, umacnianiu praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce, jak również Odznaką Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego.

 • • prof. Paul Joyce

  Prof.  Paul Joyce, Director of Publications, International Institute of Administrative Sciences

  profesor wizytujący w dziedzinie zarządzania publicznego na uniwersytecie w Leeds Beckett, współpracownik INLOGOV, dyrektor ds. publikacji Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych (IIAS).

 • • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

  Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, profesor
  Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz
  Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek politologia) Uniwersytetu Kardynała
  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki
  Rzeszowskiej (2019-2020). Przewodniczący Rady dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
  Politechniki Rzeszowskiej. Ekspert I Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji
  Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne.
  Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi
  (2021). Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa
  wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu
  drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki
  dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień
  z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych
  znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania
  sporów prawnych.

 • • Jacek Kozłowski

  Polityk, działacz społeczny, wykładowca akademicki. Przed 1989 r. działacz opozycji demokratycznej, 1991-93 dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów, 1994-97 dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2006-2007 wicemarszałek województwa mazowieckiego a w latach 2007-2015 wojewoda mazowiecki. Od 2016 wykłada w Collegium Civitas. Od 2020 w zarządzie partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Od października 2021 wolontariusz Grupy Granica.

 • • dr hab. Sebastian Kozłowski

  Kozłowski Sebastian dr hab.

  Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 r. Od 1994 roku związany z Wydziałem, najpierw jako student a następnie doktorant. Od 1998 r. zajmuje się problematyką socjologii polityki oraz funkcjonowania samorządu lokalnego, analizą patologii organizacyjnych i zagadnieniami polskiej transformacji systemowej. Jest ekspertem w kwestiach dotyczących samorządu lokalnego (uczestnik licznych konferencji z udziałem naukowców i praktyków samorządowych). W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce za osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce”.  Zajmował się też problematyką mieszkaniową i organizacją handlu oraz ochroną środowiska.  Pełnił także przez rok funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego czasopisma samorządowego „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych”.

 • • dr hab. Ewa Marciniak

  Doktor nauk społecznych (2000), doktor habilitowany nauk społecznych (2013), pracownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych UW. W latach 2005-2015 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora INP ds. dydaktycznych, a w latach 2016-2019 była dyrektorką tego Instytutu. Od 2019 roku, po likwidacji INP, w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego WNPiSM. Od 2021 roku pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. równości. Zajmuje się psychologicznymi aspektami komunikacji społecznej i zachowaniami politycznymi (uwarunkowania aktywności politycznej i społecznej, kształtowanie wizerunku i autoprezentacje, style komunikowania się, strategie marketingowe i PR). Autorka publikacji naukowych na temat komunikacji politycznej, personalizacji polityki i zachowań wyborczych.

 • • prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

  Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Nauki Polityczne. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1997-2004. Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-1997. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2008-2009. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych, jakości rządzenia, zarządzania strategicznego, organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 250 publikacji naukowych oraz 130 ekspertyz.

 • • prof. Jan-Hinrik Meyer-Sahling

  Profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Nottingham w Szkole Polityki i Stosunków Międzynarodowych. Posiada doktorat z London School of Economics, był Max Weber Fellow i Fernand Braudel Senior Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na reformie i zarządzaniu służbą cywilną w Europie i krajach rozwijających się. Jest założycielem Center for People Analytics In Government.

 • • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

  Mieńkowska-Norkiene Renata dr hab.

  Doktor nauk o polityce (2009), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2018), adiunkt, od 2018 roku członek zarządu Komitetu Naukowego „Democratization in Comparative Perspective” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w latach 2017-2019 koordynatorka instytutowa programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych UW, w latach 2010-2012 kierownik projektu badawczego: „Zmiana roli Prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w latach 2012-2013 kierownik dwóch projektów komercjalizacji badań naukowych w zakresie podnoszenia efektywności koordynacji polityki europejskiej dla młodych naukowców, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • • prof. dr hab. Andrzej Misiuk

  Misiuk Andrzej prof. dr hab.

  Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego UW, znawca problematyki policyjnej i służb specjalnych. Autor przeszło 50 publikacji zwartych i przeszło 200 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

 • • dr Kamil Mroczka

  Mroczka Kamil dr

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014), absolwent programu Executive Master of Business Administration prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW (2017), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

  Współpracował naukowo m.in. z  PWSZ  im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w latach 2016-2017 kierował zakładem Zarządzania Strategicznego i Finansów w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w latach 2017-2019 adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i doradczych, członek zespołów eksperckich.

  Wieloletni praktyk administracji i zarządzania w administracji publicznej. Obecnie zatrudniony jako dyrektor generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

 • • prof. dr hab. Artur Nowak-Far

  Absolwent  Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nauk prawnych. W 1991 roku był stypendystą Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Kopenhaskim, a w latach 1993–1994 stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na Kellstedt Graduate School of Business Administration oraz DePaul Univeristy w Chicago. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wykładowca wielu uczelni w Polsce i za granicą. W 2013 roku Artur Nowak-Far został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, powierzono mu odpowiedzialność za sprawy prawne i traktatowe.

 • • Jerzy Siekiera

  Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • • mgr Tomasz Olejek

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Aktualnie orzeka w XVIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie. Pasjonat prawa urzędniczego i legislacji.

 • • dr Justyna Grażyna Otto

  Otto Justyna drDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra  Nauk o Państwie i Administracji Publicznej. W latach 2014-2021 Kierownik studiów na kierunku Politologia, studia I oraz II stopnia niestacjonarne WDiNP UW/WNPiSM UW. W latach 2016-2021 Kierownik studiów na kierunku Politologia, studia I oraz II stopnia stacjonarne WNPiSM UW. W latach 2015-2016  Kierownik studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne I oraz II stopnia na WDiNP UW. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW – specjalizacja studia europejskie; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem oraz Instytutu Dziennikarstwa UW (specjalizacje telewizyjna i agencyjna), a także Studium Pedagogicznego w INP UW – ukończone z takim samym wynikiem. M. in. stypendystka Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Universität Konstanz. Współpracowała m.in. z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Zdobyła doświadczenie w pracy w mediach. Certyfikowany tutor. Uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych ogólnokrajowych i międzynarodowych. Autorka monografii naukowych m.in. „Destrukcyjna charyzma Adolfa Hitlera”, „Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego”, redaktor naukowy publikacji „Demokratyczne i  niedemokratyczne reżimy polityczne”, „Kobiety w polityce. Studia i rozprawy”. Współredaktor z J. Itrich-Drabarek publikacji „Wybory samorządowe- Samorządowe wybory”. Autorka wielu rozdziałów, artykułów naukowych oraz haseł encyklopedycznych m.in. „Political leadership in Poland: Between a traditional need and a real deficyt” w „The Political System of Poland”, S. Sulowski, T. Słomka (eds.), Peter Lang, Berlin 2022. Główne zainteresowania naukowe to Nauka o państwie ze szczególnym uwzględnieniem badań nad reżimami politycznymi zwłaszcza niedemokratycznymi oraz relacjami: państwo a wojna. Przywództwo polityczne głównie w świetle procesów personalizacji polityki, mediatyzacji i celebrytyzacji polityki, pipolizacji władzy; rola charyzmy w polityce. Nauka o polityce ze wskazaniem na zależności między polityką a etyką oraz polityką a historią. Patologie w polityce.

 • • mgr Alexander Parmee

  Doktorant na IV roku w zakresie nauki o polityce i administracji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM), jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki służby zagranicznej i polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz polskiej służby zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym. Brał udział w licznych konferencjach poświęconych tematyce międzynarodowej m.in. konferencji ogólnopolskiej organizowanej przez Uniwersytet Warszawski pt. Tożsamość w stosunkach międzynarodowych jako interdyscyplinarne wyzwanie badawcze – podejścia teoretyczne i praktyka życia międzynarodowego oraz konferencji międzynarodowej oraz w konferencji międzynarodowej pt. The challenges for Euro-Asia Past – Present –Future  organizowanej przez WNPiSM UW oraz Uniwersytet Syczuański z Chin.

 • • prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

  W 1993 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy pt. Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, której promotorem był prof. Lech Zacher. Wraz z nowym tytułem w 1994 roku otrzymała awans na stanowisko adiunkt na Wydziale Politologii UMCS. Od 1999 roku podjęła pracę na drugim etacie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2003 roku Rada Wydziału Politologii UMCS nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk
  o polityce na podstawie rozprawy nt. Zasoby informacyjne administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania. Od 2005 do 2007 roku pełniła na Wydziale Politologii UMCS funkcję kierownika studiów doktoranckich.

  1 października 2007 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Politologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prodziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W 2009 roku została kierownikiem Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej w Katedrze Politologii UR. W 2012 roku objęła funkcję dyrektora Katedry Politologii UR.

  Została członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN na kadencję 2020–2023.

  Była stypendystką Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z samorządem terytorialnym w ujęciu porównawczym, a także rozwojem lokalnym i regionalnym.

 • • prof. B. Guy Peters

  Profesor rządu na Uniwersytecie w Pittsburghu i prezes założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Publicznej. Posiada stopień doktora Uniwersytetu Stanowego Michigan i doktorat honoris causa czterech uniwersytetów europejskich. Jest redaktorem International Review of Public Policy i redaktorem pomocniczym Journal of Comparative Policy Analysis.

 • • prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

  Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978), doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2002), profesor nauk humanistycznych (2013). Absolwent Wyższych Kursów Obrony w Akademii Obrony Narodowej (1995). Specjalista i autor licznych publikacji w zakresie systemów politycznych i administracyjnych, relacji między polityką i administracją, decydowania w instytucjach władzy i administracji publicznej oraz strategii bezpieczeństwa narodowego. Profesor w Katedrze Nauki o Polityce i Administracji. W przeszłości przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych oraz założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. Aktywny w administracji rządowej, w latach 1993-2006 m.in. jako sekretarz Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szef doradców Prezesa Rady Ministrów oraz konsultant OECD, przedstawiciel Polski na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej i członek Rady Służby Cywilnej.

 • • Małgorzata Sidor-Rządkowska

  Specjalistka w dziedzinie HR, akcentująca w swoich pracach konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień zarządzania kapitałem ludzkim. Jest pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ekspertem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Aktywnie działa także jako praktyk zarządzania – jest trenerem, coachem i konsultantem, zarówno w firmach biznesowych, jak i w administracji publicznej. Autorka wielu książek opublikowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer, w tym m.in. : „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej” oraz „Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking” (książka nominowana w 2021 roku do nagrody głównej ECONOMICUS Dziennika Gazety Prawnej).

 • • dr Robert Sobiech

  Socjolog, dyrektor Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas. Jego zainteresowania naukowe dotyczą polityki, public relations i komunikacji w sektorze publicznym, spraw publicznych i opinii publicznej. Wykładał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej
  i doradcy dyrektora. Autor ponad 40 publikacji i analiz przygotowanych dla administracji rządowej
  i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych takich jak OECD, UNDP, UNDCP European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations.

 • • dr Beata Springer

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, prawniczka, politolożka. Adiunkt na Uniwersytecie w Zielonej Górze, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, w Katedrze Systemów Politycznych i Administracji. Zainteresowania naukowe: administracja publiczna, partycypacja społeczna, polityka publiczna, samorząd terytorialny. Najnowsze publikacje: B. Springer, Governmental Religious Administration in Poland. Central Level [w:] Religious policy. Between theory and practice, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 2022. B. Springer, Governmental religious administration in Poland. Local level, [w:] Designing and Implementing Public Policy of Contemporary Polish Society: Selected Problems, Göttingen 2021. B. Springer, Rozwój służby cywilnej w II Rzeczypospolitej, 2021, [w:] Pamięć – tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018, Bogumiła Burda, Jarosław Macała, Robert Skobelski, Anna Ratke-Majewska, Rafał Reczek (red. nauk.) Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2021. B. Springer, Ewolucja administracji rządowej w Polsce po 1989 roku, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, Danuta Plecka i in., Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, B. Springer, Przesłanki i uwarunkowania tworzenia nowoczesnego korpusu służby cywilnej w Polsce po 1989 roku, [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2018, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, B. Springer, Vicious Cycle. A 20 Years’ Perspective on the Changes in the Civil Service Model, [w:] The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience, eds. Jolanta Itrich-Drabek, Stanisław Mazur, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Berlin 2018, Peter Lang GmbH, (Studies in Politics, Security and Society).

 • • dr Łukasz Świetlikowski

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył magisterskie i doktoranckie studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, urzędnik służby cywilnej. W latach 2019-2020 koordynator trenerów wewnętrznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2018 roku wiceprzewodniczący Biura Komitetu ds. Zarządzania Publicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD Public Governance Committee).

 • • prof. dr hab. Jacek Wojnicki

  Wojnicki Jacek prof. dr hab.

  Profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Systemów Politycznych WNPiSM UW, obszary badawcze: systemy polityczne i administracyjne państw Europy. Doświadczenie w administracji publicznej (Kancelaria Sejmu, stołeczny Ratusz)

 • • prof. dr hab. Gertruda Uścińska

  Profesor (2015), prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 2012–2016 prodziekan ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2020 roku przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Członek wielu ciał naukowych, opiniodawczych i zespołów eksperckich. Od 2016 roku prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uznany autorytet w kraju i za granicą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia i swobody przepływu osób; ekspert europejski w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS). Autorka licznych publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa europejskiego, porównawczej polityki społecznej. Redaktor naczelna pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”. W latach 2008–2020 wygłaszała referaty m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ubezpieczeń społecznych i międzynarodowego prawa socjalnego. W rankingu 50 wpływowych prawników w kraju, opublikowanym 9.02.2021 r. przez Dziennik Gazetę Prawną, znalazła się na 3. miejscu.

 • • dr Tomasz Wicha

  Doktor nauk o polityce i administracji; adiunkt w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

 • • dr Ewa Maria Włodyka

  Realizuje badania w obszarze nauk o polityce i administracji z uwzględnieniem funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej i e-administracji, analizuje młodzieżowe rady w strukturach jednostek samorządu terytorialnego. Drugą płaszczyzną zainteresowań badawczych jest społeczeństwo obywatelskie, współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną. Przewodniczyła Komisji Budżetu i Finansów  w Radzie Gminy Mielna kadencji 2014-2018. Ocenia wnioski beneficjentów w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania. Praktykuje współpracę międzysektorową stojąc na czele Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Mielno.”

Partner Wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa jednostka organizacyjna. Na mocy ustaw pobiera składki na ubezpieczenia społeczne od 16 milionów osób ubezpieczonych. Wypłaca należne z tego tytułu świadczenia: emerytury, renty i zasiłki. Łączna wartość tych świadczeń przekracza 300 mld zł rocznie. Ponadto ZUS prowadzi konta ubezpieczonych i płatników składek, stwierdza i ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych, wydaje orzeczenia lekarskie niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, zarządza funduszami, w tym Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, oraz prowadzi prewencję rentową i wypadkową. Zakład pełni również rolę instytucji łącznikowej w sprawach świadczeń międzynarodowych, opracowuje analizy i prognozy oraz opiniuje projekty aktów prawnych. Nie tylko skala wypłat, lecz także zakres zadań, który wykracza poza ubezpieczenia społeczne, jak również liczba klientów, którymi jest 25 milionów Polaków, czynią ZUS jedną z najważniejszych instytucji publicznych w Polsce. Zakład działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, jednak jego historia sięga 1934 roku.

Patroni wydarzenia

X