15 grudnia, 2014

Międzynarodowe seminarium nt. Security Dynamics in the Middle East

10 grudnia odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Security Dynamics in the Middle East, w którym uczestniczyli Prof. Michael Gross z University of Haifa, Prof. Zachary
X