27 maja, 2017

Odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe

Pamięć zbiorowa (Maurice Halbwachs) – przeszłość danej zbiorowości podlegająca reinterpretacji przez pryzmat współczesności – to kluczowy element tożsamości narodowej. Zagadnienie pamięci zbiorowej na poziomie krajowym było
11 maja, 2017

Konferencja International Relations in Asia-Pacific region: multidimensional research perspectives

Dnia 11.05.2017 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW z University of Oxford, University of Heidelberg oraz South Asia
X