Konferencja International Relations in Asia-Pacific region: multidimensional research perspectives

28 kwietnia 2017 roku odbył się gościnny wykład Wiceprezydenta Indii – Mohammada Hamida Ansariego
28 kwietnia, 2017
Odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe
27 maja, 2017
X