1 lutego, 2021

Uniwersytet Warszawski na 123. miejscu na świecie pod względem umiędzynarodowienia!

Tekst za stroną Uniwersytetu Warszawskiego: Ogłoszono wyniki kolejnej odsłony rankingu Times Higher Education. Spośród 1500 uczelni z całego świata wybrano 172, które uznano za najbardziej umiędzynarodowione.
1 lutego, 2021

Dr hab. Karina Marczuk została członkiem Rady czasopisma Journal of Public Diplomacy

Miło nam poinformować, że dr hab. Karina Marczuk z Katedry Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych została członkiem Rady (Editorial Board) nowo utworzonego międzynarodowego czasopisma Journal of Public Diplomacy, którego
X