Wrzesień 28, 2020
Łukaszewska-Bezulska Justyna dr

Nowy artykuł dr Justyny Łukaszewskiej-Bezulskiej w czasopiśmie “Journal of International Migration and Integration”

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że ukazał się artykuł naukowy pt. “The Role of Social Capital in Labour-Related Migrations: the Polish Example” autorstwa dr Justyny Łukaszewskiej-Bezulskiej
Wrzesień 25, 2020

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2019 i 2020, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Wszystkie informacje dostępne TU Ulotka konkursowa
Wrzesień 23, 2020

Szkolenie menedżerskie online nt. “Wyzwania liderskie i style przywództwa”

Zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w ostatnim szkoleniu menedżerskim online nt. “Wyzwania liderskie i style przywództwa”, które odbędzie się w dn. 30 września i 1 października
Wrzesień 21, 2020

Informacja Kierownika Jednostki Dydaktycznej nt. formy realizacji zajęć

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą formy realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym -> TU
X