22 września, 2022

Dziekan na International Conference on Cultural Policy Research

International Conference on Cultural Policy Research jest największą i najbardziej prestiżową konferencją skupiającą badaczy szeroko pojętej polityki kulturalnej z całego świata. W obradach, organizowanych co dwa
22 września, 2022

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z
X