Kompetencje dr Agnieszka Bejma

Kompetencje – dr Agnieszka Bejma –
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego

Zakres kompetencji

  1. Koordynuje działalność kół naukowych funkcjonujących na Wydziale – współpraca z kołami naukowymi oraz ich opiekunami.
  2. Inicjuje i przygotowuje spotkania informacyjne dla kół naukowych oraz ich opiekunów dotyczących m.in. pozyskiwania środków na realizowanie działań.
  3. Organizuje konkursy na prowadzenie działalności kół naukowych (2 razy do roku w semestrze zimowym i letnim).
  4. Organizuje wyjazdy studyjne 2 razy do roku.
  5. Nadzoruje sprawozdawczość studenckich kół naukowych.
  6. Koordynuje i opracowuje konkursy dla najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej oraz dla najlepszego studenta wydziału.
X