Kompetencje dr hab. Dorota Heidrich

pl

Kompetencje – dr hab. Dorota Heidrich
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju studiów anglojęzycznych na wydziale

Zakres kompetencji

  1. Monitoruje organizację dydaktyki na anglojęzycznych kierunkach studiów.
  2. Monitoruje jakość kształcenia na kierunkach anglojęzycznych, przy współpracy z Prodziekanem Studenckich oraz Kierownikiem studiów.
  3. Inicjuje zmiany programowe na kierunkach anglojęzycznych przy współpracy z Prodziekanem Studenckich, Pomocnikiem ds. Reformy programowych oraz Kierownikiem studiów.
  4. Inicjuje zmiany w obsadzie zajęć na kierunkach anglojęzycznych, włącznie z proponowaniem kadry akademickiej do nauczania na kierunkach.
  5. Opiniuje zasady rekrutacji na kierunki anglojęzyczne i sugeruje rozwiązania w tym zakresie.
  6. Analizuje i opiniuje kosztorysy studiów na kierunkach anglojęzycznych.
  7. Dba o promocję kierunków anglojęzycznych przy współpracy z Sekcją Promocji.
X