Kompetencje dr hab. Marek Madej, prof. ucz.

Kompetencje – dr hab. Marek Madej, prof.ucz.
Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

Zakres kompetencji

  1. Wspiera Dziekana w procesie ewaluacji dyscypliny.
  2. Doradza w zakresie rozwoju dyscypliny.
  3. Współpracuje z Radą Dyscypliny.
  4. Monitoruje postępy pracowników naukowych.
  5. Współpracuje z katedrami w zakresie polityki rozwoju naukowego.
X