Kompetencje dr hab. Wojciech Gagatek

Kompetencje – dr hab. Wojciech Gagatek
Pełnomocnik Dziekana ds. strategii

Zakres kompetencji

  1. Przygotowuje propozycję strategii wydziału – plan rozwoju.
  2. Koordynuje pracę zespołu roboczego ds. strategii.
  3. Śledzi trendy w zakresie rozwoju strategicznego jednostek naukowych w Polsce i na świecie.
  4. Sygnalizuje Dziekanowi kluczowe wyzwania i problemy w zakresie zarządzania strategicznego.
  5. Monitoruje realizację celów strategicznych wydziału.
X