Kompetencje dr Łukasz Wieczorek

pl

Kompetencje – dr Łukasz Wieczorek –
Pełnomocnik Dziekana ds. legalizacji pobytu cudzoziemców

Zakres kompetencji

  1. Konsultuje sprawy dotyczące udzielania zezwolenia na pobyt w Polsce (czasowy lub długoterminowy) oraz wiz studenckich.
  2. Udziela pomocy w postępowaniu administracyjnym przed Wojewodą Mazowieckim (zwłaszcza w szczególnych przypadkach, np. nielegalny pobyt cudzoziemca, umorzenie postępowania, zobowiązanie do powrotu etc.).
  3. Udziela pomocy w przygotowaniu odwołania od negatywnej decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce
  4. Wspiera studentów zagranicznych we wszelkich innych kwestiach związanych z legalizacją ich pobytu w Polsce, bądź ich zagranicznego pobytu w ramach programu ERASMUS.
X