Zamęcki Łukasz dr

Zamęcki Łukasz

dr Łukasz Zamęcki – doktor nauk o polityce (2010), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, od 2016 roku Prodziekan Wydziału ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, wcześniej m.in. zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki. W latach 2013-2015 sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2017 roku sekretarz zarządu Komitetu Naukowego „Socio-political Pluralism” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). Kierownik projektu badawczego „A means to an end. 16+1 formula as a mile stone to the New Silk Road” finansowanego w ramach “The IEEM Academic Research Grants”. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”. Współpracownik MEN i CKE. W latach 2010-2017 wygłaszał referaty m.in. w Hongkongu, Makau, Chengdu, Londynie, Nikozji, Tallinie, Sofii.

Zainteresowania badawcze

Relacje UE-ChRL; polityka surowcowa; system polityczny Hongkongu, status teoretyczny nauki o polityce.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

  • Ł. Zamęcki, Hong Kong Youth Radicalization from the Perspective of Relative Deprivation, październik 2018
  • Ł. Zamęcki, Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwa, styczeń 2018
  • Ł. Zamęcki, Whose story about Europe? The problem of acceptance and legitimisation of the European project in the eyes of young people, styczeń 2017

 

X