Zamęcki Łukasz dr

Zamęcki Łukasz

plen

dr hab. Łukasz Zamęcki – doktor nauk o polityce (2010), doktor habilitowany nauk społecznych (2020), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji, członek Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie.

W latach 2016-2020 prodziekan WNPiSM UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, wcześniej m.in. zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki (2012-2016), kierownik studiów dziennych I stopnia oraz magisterskich dziennych studiów jednolitych Katedry Europeistyki UW (2010-2012), koordynator kształcenia pedagogicznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2010-2011). Uczestnik programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” (2019). Zastępca kierownika działania III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim,

W latach 2013-2015 sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2017 roku sekretarz zarządu Komitetu Naukowego „Socio-political Pluralism” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”.

Współpracownik MEN i CKE (m.in. współautor koncepcji egzaminu maturalnego z WoS-u oraz członek zespołu ekspertów do prac nad tworzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wiedzy o społeczeństwie), członek zespołu WOS-u w projekcie CKE–EFS mającym na celu stworzenie banku zadań do egzaminu maturalnego (2010-2014), sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2017-), rzeczoznawca MEN podręczników szkolnych, ekspert Narodowej Agencji Programu Erasmus+, nauczyciel WOS.

Kierownik kilku projektów badawczych, m.in. “De-democratization at the times of Covid-19” (4EU+); “Deprywacja nostalgiczna jako źródło rozwoju populizmu” (NCN); „A means to an end. 16+1 formula as a mile stone to the New Silk Road” (The IEEM Academic Research Grants).

Opiekun naukowego koła studenckiego, tutor studentów zagranicznych. Współorganizator współpracy zagranicznej WNPiSM UW oraz współorganizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych oraz szkół letnich. W latach 2010-2019 wygłaszał referaty m.in. w Hongkongu, Makau, Chengdu, Londynie, Nikozji, Tallinie, Sofii, Szanghaju, Delhi, Tokio, Ottawie.

Zainteresowania badawcze

Contentious politics, democratization, comparative politics, Hong Kong politics

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

Ł. Zamęcki,  “Mainlandization” of Hong Kong, A Model of Influence, Resistance and Adjustment, “Revista UNISCI” 2020, vol. 53.

Ł. Zamęcki, Hong Kong Youth Radicalization from the Perspective of Relative Deprivation, “Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal“ 2018, vol. 4, no. 2.

Ł. Zamęcki, Rewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwa, Warszawa, 2018.

X