Zamęcki Łukasz dr

Zamęcki Łukasz

dr hab. Łukasz Zamęcki – doktor nauk o polityce (2010), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji. W latach 2016-2020 prodziekan WNPiSM UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, wcześniej m.in. zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki (2012-2016) i kierownik studiów dziennych I stopnia oraz magisterskich dziennych studiów jednolitych Katedry Europeistyki UW (2010-2012). W latach 2013-2015 sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2017 roku sekretarz zarządu Komitetu Naukowego „Socio-political Pluralism” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). Kierownik kilku projektów badawczych, m.in. “De-democratization at the times of Covid-19” (4EU+); „A means to an end. 16+1 formula as a mile stone to the New Silk Road” (The IEEM Academic Research Grants). Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”. Współpracownik MEN i CKE. Opiekun naukowego koła studenckiego, tutor studentów zagranicznych. W latach 2010-2019 wygłaszał referaty m.in. w Hongkongu, Makau, Chengdu, Londynie, Nikozji, Tallinie, Sofii, Ottawie.

Zainteresowania badawcze

Contentious politics, democratization, comparative politics, Hong Kong politics

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

Ł. Zamęcki, Hong Kong Youth Radicalization from the Perspective of Relative Deprivation, “Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal“, 2018 tom: 4, z. 2, s. 451-485.

Ł. ZamęckiRewolucja parasolkowa w Hongkongu. Przyczyny, przebieg, następstwaWarszawa, 2018.

Ł. Zamęcki “Mainlandization” of Hong Kong, A Model of Influence, Resistance and Adjustment, “Revista UNISCI”, Vol. 53, 2020

 

X