pl

Jak wyszukiwać czasopisma w Web of Science i Scopus

 • Wyszukiwanie czasopism w Web of Science

  Aby przejrzeć czasopisma z danej kategorii wystarczy wejść na poniższą stronę:

  https://mjl.clarivate.com/search-results

  Następnie w panelu po lewej stronie wybrać zakładkę „Category” i wpisać np. „political science”.

  Istnieje również możliwość dopasowania czasopisma do tytułu artykułu i abstraktu. Ta funkcja dostępna jest dopiero po zalogowaniu.

  Wyniki wyszukiwania można dostosować przy użyciu filtrów znajdujących się w panelu po lewej stronie. Można np. wyszukać tylko czasopisma publikujące w otwartym dostępie i określonej częstotliwości.

  Aby przejść na stronę czasopisma należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na przycisk „View profile page” [7].

  W niektórych przypadkach przekieruje on na stronę wydawnictwa zamiast na stronę czasopisma. Wtedy należy wyszukać stronę czasopisma w wyszukiwarce na stronie wydawnictwa lub w odpowiedniej zakładce.

  UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyszukiwania czasopisma poprzez wyszukiwarki internetowe [np. google.pl; duckduckgo.com], gdyż mogą prowadzić na strony tzw. czasopism drapieżnych, które podszywają się pod uznane czasopisma naukowe. Aby uzyskać precyzyjne wyniki wyszukiwania można wyszukać czasopismo używając numeru ISSN lub eISNN [3]

  1 Tytuł czasopisma

  2 Wydawnictwo

  3 Numer ISSN i eISNN

  4 Dyscypliny/subdyscypliny naukowe

  5 Skala dopasowania – 0.99 to maksymalny jaki można uzyskać w oparciu stosowane algorytmy

  6 Słowa kluczowe

  7 Odnośnik do strony czasopisma

   

Wyszukiwanie czasopism i wydawnictw punktowanych przez MNiSW, jak również ich przyporządkowania do dyscyplin jest możliwe po kliknięciu TU

X