pl

Sekcja obsługi badań

Aktualności Sekcji

Kliknij TU

Zadania:

 • informowanie o możliwościach pozyskania środków na badania (badania statutowe, granty)
 • pomoc formalno-administracyjna w tworzeniu wniosków do krajowych oraz zagranicznych instytucji i agend naukowo-badawczych
 • wsparcie w projektowaniu budżetów projektów (m.in.: możliwe kwoty wynagrodzeń i formy zatrudnienia; zakup aparatury; organizacja badań jakościowych i ilościowych; wyjazdy naukowe; wizyty ekspertów)
 • zbieranie podpisów, wysyłanie wniosków
 • pomoc na etapie zawierania umów o realizację projektów
 • wsparcie w rozliczaniu środków i raportowaniu (m.in.: umowy z wykonawcami, np. tłumaczami; wypełnianie wniosków wyjazdowych)
 • aktualizowanie informacji na stronie internetowej, zakładka: „NAUKA I BADANIA”
 • zarządzanie wydziałowym newsletterem w zakresie naukowo-badawczym
 • monitorowanie przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących działalności naukowo-badawczej
 • poszukiwanie konkursów z obszaru nauk społecznych na realizację określonych przedsięwzięć naukowo-badawczych (np. wydanie monografii, tłumaczenia)
 • konsultowanie nowych wniosków konkursowych i koordynowanie procedury ich składania we współpracy z Biurem Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego bądź z inną jednostką właściwą
 • coroczne przedstawianie sprawozdań z działalności naukowej JM Rektorowi UW
 • bieżące przygotowywanie sprawozdań z działalności naukowej Kolegium Dziekańskiemu
 • opracowanie obowiązującego wzoru karty aktywności naukowej pracowników
 • wykonywanie zadań związanych z raportowaniem subwencji z MNiSW
 • przygotowanie Wydziału do ewaluacji jakości działalności naukowej
 • zarządzanie zawartością Polskiej Bibliografii Naukowej Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami
X