Wydziałowa Komisja rekrutacyjna:

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji - dr Iwona Wyciechowska

Komisja rekrutacyjna IE:

rekrutacja.ie@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 234

Komisja rekrutacyjna INP:

rekrutacja.inp@uw.edu.pl
tel. 22 55 22 925

Komisja rekrutacyjna IPS:

rekrutacja.ips@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 286

Komisja rekrutacyjna ISM:

rekrutacja@ism.uw.edu.pl
tel. 22 55 31 638