Aleksy-Szucsich Agnieszka

pl

dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

Ostatnie publikacje:

A. Aleksy-Szucsich, Teoria tranzycji potęgi a teoria cyklu siły, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. Gawrycki, M. E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 30-43.

A. Aleksy-Szucsich, Czynniki warunkujące pozytywne efekty różnorodności etnolingwistycznej w świetle ustaleń nauki o organizacji, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury, (red.) G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa, 2014, s. 178-194.

 

X