Anioł Włodzimierz prof. dr hab.

Anioł Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł – profesor (2003) doktor (1982) habilitowany (1990) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor nadzwyczajny UW (1992) i zwyczajny (od
2009). W latach 2013-2020 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej (1984-1986), prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1999-2004). Mellon Research Fellow w holenderskim NIAS (1995-1996). Pracował też w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładał w SWPS, SGH i w Szkole Nauk Społecznych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu (2011-2015). Współzałożyciel i prezes Fundacji Naukowej Norden Centrum (od 2011). Długoletni ekspert i doradca w MSZ i w Kancelarii Prezydenta RP, członek Rady Integracji Europejskiej przy Premierze. I radca i chargé d’affaires Ambasady RP w Oslo (2004-2008). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez KBN i NCN. Wypromował 7 doktorów i ok. 200 magistrów politologii. Autor 15 książek oraz ponad 200 rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów w periodykach naukowych.

Zainteresowania badawcze

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia polityki publicznej, globalizacja, integracja europejska, międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

W. Anioł, Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019, Warszawa, 2020.

W. Anioł, Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Warszawa, 2019.

W. Anioł, Quality of Life and Public Space in the Processes of Urban Renewal: Selected Concepts and Debate Topics, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 2019 nr 44(1).

X