Annusewicz Olgierd dr

Annusewicz Olgierd

dr hab. Olgierd Annusewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006), p.o. dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW (od 2016 r.), redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” (od 2012 r.).  Kierownik projektu badawczego Political Communication on the Internet (2014) finansowanego przez Google Polska. W latach 2010-2019 wygłaszał referaty m.in. w Madrycie, Pradze, Turynie, Lecce, Nottingham, Szawle.

Zainteresowania badawcze

Komunikowanie polityczne, media społecznościowe, zarządzanie konfliktami.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

O. Annusewicz, Dialog obywatelski online a jakość polityki publicznej. Modele komunikacji administracji publicznej z obywatelami w mediach społecznościowych na przykładzie komunikacji prowadzonej na Twitterze przez wybrane polskie miasta, “Studia z Polityki Publicznej”, 2019 nr 2(22), s. 89-102 .

O. Annusewicz, Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych, “Studia Politologiczne, 2017 nr 45, s. 91-112.

O. Annusewicz, T. Matynia, Komunikowanie reform społecznych – aspekt zarządzania ryzykiem komunikacyjnym, “e-Politikon”, 2017 nr 21, s. 8 -27.

X