Bejma Agnieszka dr

Bejma Agnieszka

plen

dr Agnieszka Bejma – doktor nauk o polityce (2012, obrona z wyróżnieniem), adiunkt. Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego. Od 2016 roku członkini zarządu Research Committee no. 34 „Quality of Democracy”, a od 2018 roku także zarządu Research Committee no. 13 „Democracy in Comparative Perspective” International Political Science Assosiation (IPSA) oraz European Consortium for Political Research (ECPR). Od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a od 2018 roku sekretarz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Autorka publikacji poświęconych trzeciemu sektorowi i różnym aspektom aktywności ochotniczej. W latach 2011-2019 wystąpiła z referatami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym m.in. w: Bańskiej Bystrzycy, Brisbane, Bukareszcie, Lecce, Mediolanie, Urbino i Turynie.

Zainteresowania badawcze

Socjologia i psychologia polityki, aktywność obywatelska, partycypacja polityczna, kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej, handel ludźmi oraz przestrzeganie praw człowieka.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

A. Bejma, Changes in civic sector after 2015 elections, [w:] „Civil Szemle” [w druku].

A. Bejma, Partycypacja kobiet w sferze społecznej. Ruch kobiecy i zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych, [w:] Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, (red.) J. G. Otto, Warszawa, 2019, s. 140-156.

A. Bejma, Organizacje pozarządowe jako podmioty zarządzania publicznego, [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, (red.) E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa, 2017, s. 211-230.

X