Bożewicz Marta dr

Bożewicz Marta

dr Marta Bożewicz – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Założycielka i członkini zespołu Na Straży Sondaży działającego przy Uniwersytecie Warszawskim (2012-2017). Członkini Wydziałowej Rady Doktorantów IS UW (2014-2016). Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, w których wspiera metodologicznie m.in. ekonomistów, socjologów, politologów. Badaczka współpracująca z CBOS i Kantar Polska.

Zainteresowania badawcze

Metodologia nauk społecznych, badania marketingowe i opinii publicznej, problematyka sondażu.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

M. Bożewicz, Cognitive Approaches in the Study of Contemporary Religiosity, [w:] Religion, Spirituality, Mental Health: Current approaches in the psychology of religion, (red.) A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska, K. Skrzypińska, Gdańsk – Katowice, 2018, s. 167-179.

M. Bożewicz, M. Theiss, K. Wolniewicz-Slomka, Hojność lokalnego obywatelstwa społecznego w sferze wychowania przedszkolnego: do czego obywatele faktycznie mają dostęp? [w:] Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przedszkolnego, (red.) M. Theiss, Warszawa, 2018, s. 165-204.

M. Bożewicz, Powołany do kapłaństwa – struktura biograficzna wymykająca się koncepcji Fritza Schützego, [w:] Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, (red.) M. Piorunek, Poznań, 2016, s. 207-222.

 

 

X