Budziszewska Anita

mgr Anita Budziszewska – Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji; Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego, WPiA UW, Studiów Badań Strategicznych, Szkoła Główna Handlowa. Stypendystka na University of Nottingham. Członek Polskiej misji przy ONZ podczas 43 sesji Rady Praw Człowieka  ONZ w Genewie (43 session of UN HRC). Ekspert zewnętrzny projektu dot. polonii – Polska360 organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Fundację Kresy. RP. Od 2012 członek sieci koordynatorów  współpracy międzynarodowej uczelni europejskich. W latach 2011-2020 koordynator ds. mobilności, wymiany i współpracy międzynarodowej w ISM UW i na WNPiSM UW, w tym w latach 2016-2020 r.: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ (EU).; członek Komitetu Organizacyjnego pierwszego w Polsce 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych współorganizowanego z European International Studies Association.  Staże naukowe i zawodowe m in. w Polskim Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie, studyjno-szkoleniowe m.in.: w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i University of Oxford. Międzynarodowe wykłady i referaty zagranicą,: m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Portugalii, Grecji, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Węgrzech. Współpracuje dydaktycznie  m.in. z University of Zurich i University of Geneva.

Zainteresowania badawcze

Kultura w stosunkach międzynarodowych, działalność organizacji międzynarodowych w sferze kultury, polityka kulturalna Rady Europy, kulturalne prawa człowieka

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

A.Budziszewska, From Culturalisation of Human Rights to the Right to Culture, “Human Rights: Actuality and new perspectives”, Boletim do Nucleo Cultural Da Horta, No. 24 of 2015. (published in English in Portugal).

H. Schreiber, A.Budziszewska, W stronę prawa do kultury, w: E. Mikos – Skuza, K. Sałaciński (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w czasie konfliktów zbrojnych, 60-lecie konwencji haskiej i 15-lecie II protokołu, WCEO, Warszawa, 2014 (published in Polish)

A. Bógdał-Brzezińska, A. Budziszewska, National and European Identity in the Context of polish European Union presidency. Constructivism-based approach, „Economic and Political Thought”, nr 4 (35) 2011 (published in Polish and English).

 

 

X