Budziszewska Anita

mgr Anita Budziszewska

Godziny dyżurów: poniedziałek 11.00-14.00

Luty: 3, 10, 17

Marzec: 16

Kwiecień: 6, 13

Maj: 11, 18, 25

Sekretariat: Kamila Sawicka

Godziny dyżurów: Poniedziałki, Środa, Czwartek – 9:30-16:00

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

A. Budziszewska, From culturalization of human rights law to the right to the culture, [w:] Human rights: actuality and new perspectives, (red.) B. Miudo, Portugalia, 2015, s. 43-54.

A. Budziszewska, H.Schreiber, W stronę prawa do kultury, [w:] Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II, (red.) E. Mikos-Skuza, Warszawa, 2015, s. 63-85.

A. Budziszewska, A. Bógdał-Brzezińska, Tożsamość narodowa I międzynarodowa w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ujęcie konstruktywistyczne, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2011 nr 4, s. 124-141.

 

X