Ćwiek-Karpowicz Jarosław

dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie (2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wcześniej kierownik studiów eurazjatyckich (2013-2014) oraz sekretarz Zakładu Badań Wschodnich (2005-2009). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Konrada Adenauera oraz amerykańskiego programu rządowego IVLP. W latach 2009-2016 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych na stanowisku analityka-głównego specjalisty, koordynatora programu Europa Wschodnia oraz kierownika Biura Badań i Analiz, realizując w tym czasie wiele międzynarodowych projektów badawczych m.in. National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies finansowany przez NCBiR z funduszy norweskich czy Leaving Polarization Behind? The West, Central and Eastern Europe and Russia between Integration and Re-Nationalization finansowany przez Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej. Od 2016 r. pełni służbę dyplomatyczną na stanowisku radcy ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Rydze, a następnie radcy ds. ekonomicznych i naukowych w Ambasadzie RP w Tel Awiwie.

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne, relacje UE-Rosja i UE-Izrael, polityka energetyczna i klimatyczna, dyplomacja ekonomiczna.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

J. Ćwiek-Karpowicz, Bezpieczeństwo energetyczne Rosji, Warszawa, 2018.

J. Ćwiek-Karpowicz, J. Godzimirski, Z. Nowak, A. Huterer, Macht aus der Pipeline. Russlands Energiepolitik und die EU, “Osteuropa”, vol. 65, 2015 nr 3.

J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru (red.), Sanctions and Russia, Warszawa, 2015.

LinkedIn

X