Domaradzki Spasimir dr

Domaradzki Spasimir

dr Spasimir Domaradzki – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Stypendysta Wilbur Fellow (2008), Wielokrotny obserwator wyborów z ramienia OBWE. Członek programu Laboratorium Idei przy Kancelarii Prezydenta RP (2013-2014), członek zespołu redakcyjnego Res Publica Nowa. Visegrad Insight Fellow (2019-2020). Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze

Relacje UE-ChRL; polityka surowcowa; system polityczny Hongkongu, status teoretyczny nauki o polityce.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

S. Domaradzki, Opportunistic legitimisation and de-Europeanisation as a reverse effect of Europeanisation, “Global Discourse”, vol 9, 2019 nr 1, 221-244.

S. Domaradzki, M. Khvostova, D. Pupovac, Karel Vasak’s Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse, “Human Rights Review”, 2019 nr 20, s. 423-443.

S. Domaradzki, Wymiary Deeuropeizacji, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2019 nr 61(1), s. 155–173.

X