Domaradzki Spasimir dr

Domaradzki Spasimir

plen

dr Spasimir Domaradzki – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Stypendysta Wilbur Fellow (2008), Wielokrotny obserwator wyborów z ramienia OBWE. Członek programu Laboratorium Idei przy Kancelarii Prezydenta RP (2013-2014), członek zespołu redakcyjnego Res Publica Nowa. Visegrad Insight Fellow (2019-2020). Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze:

Integracja europejska ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia i jego wpływu na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, prawa człowieka, polityka zagraniczna Polski, stosunki transatlantyckie.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

Domaradzki S., Ivana Radić Milosavljević (2021) ‘Between Populism and Technocracy: How National Executives in Bulgaria and Serbia Manipulate EU Rule of Law Conditionality’, Journal of Contemporary European Research, Vol 17, No 2, pp.281-303 DOI https://doi.org/10.30950/jcer.v17i2.1181

Domaradzki S. (2020) Bałkany Zachodnie – powolna śmierć unijnej polityki rozszerzenia [w:] red. K.W. Olszowska, Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, Ośrodek Myśli Politycznej, RODM Kraków

Red. Spasimir Domaradzki, Vadym Zheltovskyy, Racja stanu Polski w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Warszawa, 2020

 

X