Flaszyńska Ewa dr

Flaszyńska Ewa

plen

dr hab. Ewa Flaszyńska – doktor habilitowany nauk o polityce i administracji, adiunkt, wieloletni pracownik administracji rządowej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i samorządowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). W latach 2014-2018 adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyrektorka Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uczestniczka i członek zarządu sieci szefów publicznych służb zatrudnienia Unii Europejskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rady Naukowej „Edukacja ustawiczna dorosłych”, Rady Redakcyjnej „Praca Socjalna” i zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Rynek Pracy”. W latach 2017-2018 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. W 2021 r. powołana przez Wiceprezesa Rady Ministrów na członka Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu legislacji. Autorka kilku monografii i ponad 70 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy. Wygłaszała referaty na konferencjach międzynarodowych (m.in. w Tokio) i krajowych, brała udział w stażu naukowym w jednym z przedsiębiorstw w ramach łączenia nauki i biznesu (2013-2014).

 Zainteresowania badawcze

Rynek pracy, interwencjonizm państwowy, długotrwałe bezrobocie, migracje zarobkowe.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

Ł. Arendt, E. Flaszyńska, Planowana reforma polityki rynku pracy w Niemczech – odpowiedź na niedobór pracowników?, Polityka Społeczna 2023; 586 (1): 10-16.
E. Flaszyńska, Interwencyjna polityka państwa na rynku pracy po 2004 r., Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 2022.
E. Flaszyńska, Kryzys przychodzi nagle. Długotrwałe a gwałtowne bezrobocie, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 2021.

 

 

 

X