Flaszyńska Ewa dr

Flaszyńska Ewa

dr Ewa Flaszyńska – doktor nauk humanistycznych (2005), adiunkt, wieloletni pracownik administracji rządowej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i samorządowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). W latach 2014-2018 adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W latach 2018-2020 dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej i członek Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, rady redakcyjnej „Praca Socjalna” i „Rynku Pracy”. W latach 2017-2018 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Wygłaszała referaty na konferencjach międzynarodowych (m.in. w Tokio) i krajowych, brała udział w stażu naukowym w jednym z przedsiębiorstw w ramach łączenia nauki i biznesu (2013-2014). Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy, w których teorię łączy z praktyką.

 Zainteresowania badawcze

Rynek pracy, długotrwałe bezrobocie, osoby długotrwale bezrobotne, współpraca publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

E. Flaszyńska, Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna, Warszawa, 2019.

E. Flaszyńska, Ł. Arendt (red.), Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919-2019, Warszawa, 2019.

A. Majcher–Teleon, E. Flaszyńska, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – od przeszłości do przyszłości, “Edukacja ustawiczna dorosłych”, 2019 nr 2 (105), s. 15-31.

 

X