KATEDRA USTROJU PRACY I RYNKU PRACY

Dyżury:

prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny
poniedziałek 12:15-13:15
ul. Nowy Świat 67, p.103
dr hab. Jacek Męcina, prof. ucz. poniedziałek 10:30-11:30 ul. Nowy Świat 67, p.103
dr hab. Maciej Duszczyk
poniedziałek 09:30-10:30 Pałac Kazimierzowski, p. 13 (Gabinet Prorektora)
dr hab. Paweł Hut
poniedziałek 18:00-19:00 ul. Nowy Świat 67, p.104
dr hab. Tomasz Niedziński
czwartek 12:15-13:15
ul. Nowy Świat 67, p.103
dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
wtorek 12:00-13:00 ul. Nowy Świat 67, p.104
dr Ewa Flaszyńska
poniedziałek 20:00-21:00 ul. Nowy Świat 67, p.104
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
czwartek 14:00-15:00 (dydaktyczny)

administracyjny:
04.10 – 09:30-11:00
16.10 – 10:00-11:30
23.10 – 10:00-11:30
30.10 – 10:00-11:30

Gmach Audytoryjny, p.212 (dydaktyczny)

Gmach Audytoryjny, p.125 (administracyjny)

dr Mariola Kordas-Surowiec
środa 13:15-14:15
ul. Nowy Świat 67, p.103
dr Przemysław Potocki
wtorek 13:45-14:45 ul. Nowy Świat 67, p.104
mgr Agata Krencik
poniedziałek 17:00-18:00 ul. Nowy Świat 67, p.104
X