Gagatek Wojciech dr hab.

Gagatek Wojciech

plen

dr hab. Wojciech Gagatek, prof. ucz. – Absolwent Instytutu Nauk Politycznych (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (2008), doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2015). Obecnie pracownik Katedry Metodologii Badań nad Polityką WNPiSM UW. Pełnomocnik Dziekana ds. strategii. W przeszłości m.in. pracownik Centrum Europejskiego UW oraz SCIEX Fellow w Instytucie Nauk Politycznych w Zurychu. Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW oraz członek Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie, powołany przez Rektora UW. W centrum jego zainteresowań badawczych leży system polityczny Unii Europejskiej (w szczególności zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego), demokracja i reprezentacja polityczna w UE, partie polityczne na poziomie europejskim, porównawcza analiza systemów politycznych oraz metodologia badań społecznych. Na UW prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie na studiach anglojęzycznych w ramach Master’s degree in Political Sciences (w szczególności w zakresie metodologii nauk społecznych) oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Recenzent wielu czasopism takich jak West European Politics czy Journal of Common Market Studies. Członek kilku sieci i towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Autor ekspertyz i raportów dla instytucji krajowych i unijnych (w tym dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego).

 

Obecnie realizuje następujące granty:
1. Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych – przypadek Polski
2. The European ambition: study on the EPP Group’s contribution and its impact on the European integration process and on the directly elected European Parliament – wykonawca, okres realizacji: 2018-2019
3. Integrating Diversity in the European Union (InDIvEU)
Jest ponadto kierownikiem polskiej części projektu Political Parties Database (PPDB) https://www.politicalpartydb.org/

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

Ostatnie publikacje:

L. Bardi, W. Gagatek, C. Germond, K. M. Johansson, W. Kaiser, S. Sassano, The European Ambition: The Group of the European People’s Party and European Integration, Baden-Baden: Nomos, 2020.

W. Gagatek, K. Tybuchowska-Hartlińska, The 2018 regional elections in Poland, [w:] „Regional & Federal” Studies 30, nr 3 (2020), s. 475–91.

W. Gagatek, Referendum brytyjskie w 2016 r. z perspektywy teorii formowania się preferencji państw członkowskich UE, [w:] „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, nr 1 (2018), s. 69–88.

X