Gawrycki Marcin Florian

prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki – profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, do 2019 roku kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM. W latach 2013-2015 sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych. Członek rady programowej „Stosunków Międzynarodowych – International Relations” oraz „Annuario Latinoamericano”.

Zainteresowania badawcze

Historia Ameryki Łacińskiej i Karaibów, stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli, kwestie kulturowe w stosunkach międzynarodowych, dyplomacja i prawo na zachodniej półkuli.

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

F. Gawrycki, Historia Małych Antyli, Warszawa, 2019.

F. Gawrycki, Historia Trynidadu i Tobago, Warszawa, 2019.

F. Gawrycki, Historia Malwinów/Falklandów, Warszawa, 2018.

 

X