Godlewski Tomasz dr

Godlewski Tomasz

plen

dr Tomasz Godlewski – socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW (2001) oraz studiów podyplomowych „Badania Marketingowe – postawy i zachowania konsumentów” ukończonych w SWPS (2004). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007). Adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką świadomości politycznej, identyfikacją czynników warunkujących proces kształtowania się opinii publicznej w Polsce oraz społeczną percepcją kampanii wyborczych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów marketingowych, m.in. badań rynku wyborczego czy analizy danych społecznych. Autor między innymi monografii Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego. Autor publikacji z zakresu socjologii polityki oraz marketingu politycznego. Członek redakcji „Athenaeum – Polskie Studia Politologiczne”.

Zainteresowania badawcze

Socjologia ogólna, socjologia polityki, rozumienie lewicy i prawicy przez społeczeństwo polskie, świadomość polityczna Polaków, społeczna percepcja kampanii wyborczych, proces kształtowania się opinii publicznej w Polsce, negocjacje i mediacje w polityce, determinanty decyzji politycznych młodych.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

T. Godlewski, Badania Rynku Politycznego, Warszawa, 2018.

T. Godlewski, Identyfikacje ideologiczne a preferencje wyborcze społeczeństwa polskiego, „Historia i Polityka”, 2016 nr 15, s. 9-20.

T. Godlewski, E. Marciniak. Jakościowy portret elektoratu zmiany w wyborach parlamentarnych 2015 roku – podobieństwa i różnice, „e-Politikon”, 2016 nr 17, s. 44-74.

 

X