Gołota Łukasz dr

Gołota Łukasz

plen

dr Łukasz Gołota – doktor nauk społecznych (2013), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od 2013 roku koordynator ponad 25 projektów europejskich i krajowych z zakresu nauki, edukacji i kultury (Leonardo da Vinci, Erasmus Plus, NCK, MKiDN). Teoretyk i praktyk z zakresu handlu międzynarodowego, szczególnie w obszarze usług. Zaangażowany we wspieraniu polskich firm na rynkach zagranicznych, autor ekspertyz eksportowych. Autor licznych referatów i wykładów.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Modele Rozwojowe, Historia Gospodarcza, Historia Myśli Ekonomicznej, Region Azji i Pacyfiku.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

Ł. Gołota, Comparative Economic Development Models Poland And The Republic Of Korea, „Modelling The New Europe”, 2019 nr 31, s. 62-78.

Ł. Gołota, Domestic Political & Economic System of China, [w:] Perspectives on Chinese Business and Law, (red.) Ł. GolotaJ. HuK. Van der BorghtS. Wang, Antwerpia – Oxford – Portland, 2018, s. 19-42.

Ł. Gołota, Gospodarka Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Porównanie osiągnięć na tle otoczenia międzynarodowego,Stosunki Międzynarodowe-International Relations„, 2018 nr 54, s. 193-215.

 

X