Harasimiuk Dominika

plen

dr Dominika Ewa Harasimiuk – doktor nauk prawnych (2007), pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  UW. Stypendystka Rządu Francuskiego (2004-2005). Absolwentka Centre Européen Universitaire, Université Nancy 2 (2005, dyplomy DEA Droit Communautaire, DESE). Ekspert łotewskiej Higher Education Quality Agency (AIKA). Członek stowarzyszeń: ILA, UCAES. Redaktor tematyczny w zakresie prawa międzynarodowego w kwartalniku IUS NOVUM, członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego Socrates Scientific Journal (Rīga Stradiņš University, Łotwa). Prowadziła wykłady i wygłaszała referaty m. in. na Uniwersytecie w Bostonie, University of West London, Salzburg University, Carlo Cattaneo University (Włochy).

Zainteresowania badawcze

Prawne aspekty obywatelstwa unijnego, europejskie i porównawcze prawo konstytucyjne, prawne zagadnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego, regulacyjne i etyczne aspekty dotyczące polityki rozwoju sztucznej inteligencji w UE.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

D.E. Harasimiuk, Tożsamość narodowa i konstytucyjna V Republiki Francuskiej, [w:] Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, A. Wróbel, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2021.

D.E. Harasimiuk, T. Braun, Regulating Artificial Intelligence. Binary ethics and the law, Routledge 2021.

D.E. Harasimiuk, Swobodny przepływ osób w interesach Polski i Unii Europejskiej, [w:] Racja stanu Polski w Unii Europejskiej, S. Domaradzki, V. Zheletovskyy (red.), Warszawa 2020.

 

 

X