Jaroszewska Emilia dr hab.

Jaroszewska Emilia

dr hab. Emilia Jaroszewska

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

E. Jaroszewska, J. Godlewska-Szyrkowa, Edukacja, wiedza i umiejętności. Szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, 2018, Warszawa, s. 284-304.

E. Jaroszewska, Trudne dziedzictwo – zmiana percepcji niemieckiej spuścizny na terenie Warmii i Mazur, “Studia Politica Germanica”, 2017 nr 1-2(6-7), s. 349-368.

E. Jaroszewska, Migracja jako szczególne wyzwanie w okresie adolescencji, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) T. Browarek, H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, Lublin, 2018, s. 595-612.

 

X