Jaroszewska Emilia dr hab.

Jaroszewska Emilia

plen

dr hab. Emilia Jaroszewska – doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2014); Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (od 2003 r.) ; Kierownik Podyplomowych Studiów Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją, Kierownik Szkoleń Organizowanie Pomocy
Społecznej UW; Wcześniej: redaktor tematyczny periodyku Studia – Politica Germanica (2012-2018) wydawanego przez Politologiczną Pracownię Studiów nad Niemcami Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik IPS-UW ds. Promocji (2016-2019) Koordynator IPS-UW ds. programu LLP- Erasmus (2007-2014), koordynator współpracy IPS UW z uczelniami niemieckimi.

Zainteresowania badawcze
komunikowanie interpersonalne, migracje, różnice kulturowe, patologie społeczne

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej

3 ostatnie publikacje:

E. Jaroszewska, Bariery w komunikacji, [w:] Kontekst inności w komunikacji interpersonalnej, (red.) E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 2019, s. 185-200.

E. Jaroszewska, Migracja jako szczególne wyzwanie w okresie adolescencji, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) T. Browarek, H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, Lublin, 2018, s. 595-612.

E. Jaroszewska, Trudne dziedzictwo – zmiana percepcji niemieckiej spuścizny na terenie Warmii i Mazur, “Studia Politica Germanica”, 2017 nr 1-2(6-7), s. 349-368.

 

 

X