Jas-Koziarkiewicz Marta dr hab.

Jas-Koziarkiewicz Marta

plen

dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz – doktor habilitowany (2020), politolog i medioznawca. Od marca 2021 r. kierownik Katedry Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Sekretarz redakcji „Przeglądu Europejskiego” (2011-2019), „Studiów Wschodnioeuropejskich” (2014-2019). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i członek komisji rewizyjnej towarzystwa w latach 2012-2019. Przygotowywała analizy i ekspertyzy dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zainteresowania badawcze

Rola mediów w społeczeństwach demokratycznych; media środowiskowe; polityka informacyjna Unii Europejskiej; polityka medialna w Unii Europejskiej; roli mediów w procesie integracji europejskiej i procesie europeizacji; komunikacja polityczna.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

M. Jas-Koziarkiewicz, Euranet Plus – europejski głos w Twoim domu. Radio w procesie europeizacji, Warszawa, 2019.

M. Jas-Koziarkiewicz, Polish young people about the presence of EU topics in the media, „Problemi dell’informazione”, 2019 nr 1, s. 175–198.

M. Jas-Koziarkiewicz, Polish opinion weeklies about Brexit in 2015 and 2016, „On-line Journal Modelling the New Europe”, 2019 nr 29, s. 78-107.

 

X