Kardaś Szymon dr

Kardaś Szymon

plen

dr Szymon Kardaś – doktor nauk o polityce (2010), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2007). Laureat Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (2009). Laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” (październik 2011 r.), Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców w latach 2015-2018. Od września 2012 roku główny specjalista ds. polityki energetycznej Rosji w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Członek zespołu badawczego realizującego projekt  „EU-STRAT” (http://eu-strat.eu/) międzynarodowy projekt badawczy zajmujący się analizą relacji między Unią Europejską oraz państwami wschodniego sąsiedztwa (1 maja 2016 roku-30 kwietnia 2019). Uczestnik licznych konferencji naukowych, seminariów oraz wyjazdów studyjnych i badawczych w Rosji (m. in. Sankt Petersbrg, Moskwa, Jekaterinburg, Kazań Władywostok, Chabarowsk, Władykaukaz) oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Słowacji i USA.

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, polityka energetyczna Rosji, europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze.

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

Sz. Kardaś, R. Dragneva, L. Delcour, M. Jaroszewicz, C. Ungureanu, How Bilateral, Regional and International Regimes Shape the Extent, Significance and Nature of Interdependencies, „EU-Strat Working Paper”, 2018 nr 8.

Sz. Kardaś, Znaczenie członkostwa w UE dla bezpieczeństwa energetycznego RP, „Sprawy Międzynarodowe”, 2018 nr 3, s. 243-260.

Sz. Kardaś, Nord Stream 2 w polityce energetycznej Rosji, „Sprawy Międzynarodowe”, 2018 nr 4, s. 93-111.

X