Klementewicz Tadeusz prof. dr hab.

Klementewicz Tadeusz

prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz – profesor nauk społecznych (2015), w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej, członek Kolegium Redakcyjnego Colloquia Communia, członek Rady Redakcyjnej Studiów Krytycznych/Critical Studies, współkierujący resortowym programem badań podstawowych R.P.III.45: Mechanizmy polityczne życia społecznego (teoria i praktyka) (1991), członek Grupy Wsparcia (wsparcie metodyczne) w programie Foresight NT Podlaskie 2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Politechnika Białostocka (2013), laureat nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za książkę „Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic” (2017).

X