Klementewicz Tadeusz prof. dr hab.

Klementewicz Tadeusz

prof. em. dr hab. Tadeusz Klementewicz – profesor nauk społecznych (2015), w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej, członek Kolegium Redakcyjnego Colloquia Communia, członek Rady Redakcyjnej Studiów Krytycznych/Critical Studies, współkierujący resortowym programem badań podstawowych R.P.III.45: Mechanizmy polityczne życia społecznego (teoria i praktyka) (1991), członek Grupy Wsparcia (wsparcie metodyczne) w programie Foresight NT Podlaskie 2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Politechnika Białostocka (2013), laureat nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za książkę „Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic” (2017).

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

T. Klementewicz, Niedokończony projekt nowoczesności. Stare i nowe słabości demokracji reprezentacyjnej Anno Domini 2017, “Rocznik Strategiczny”, 2018 nr 23, s. 299-314.

T. Klementewicz, Wierzący, ale niepraktykujący. Neutralność ideologiczna jako alibi naukowości w postpolitycznej politologii, “Teoria Polityki”, 2018 nr 2, s. 85-104.

T. Klementewicz, Dylematy ideologiczne współczesnego politologa, [w:] Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, (red.) S. Sulowski, Warszawa, 2018, s. 221-246.

X