Kołodziejczyk Katarzyna dr hab.

Kołodziejczyk Katarzyna

plen

dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof. ucz. – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014). Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Dziekana – Zastępca Studiów Doktoranckich i współpracy ze szkołą doktorską. Z Wydziałem związana od 1995 r., od tamtej pory pełniła szereg funkcji, m. in. Kierownik Dziennego Magisterskiego Studium Stosunków Międzynarodowych, Kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz Naukowego Komitetu Nauk Politycznych PAN, wieloletni juror Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady o Unii Europejskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Integracja ekonomiczna Unii Europejskiej; problematyka unii gospodarczo-walutowej; ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki Unii Europejskiej, relacje Unii Europejskiej z grypą państw AKP; polityka rozwojowa i humanitarna Unii Europejskiej, zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, w tym problematyka Światowej Organizacji Handlu; procesy globalizacji gospodarczej.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

K. Kołodziejczyk, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa-wymiar europejski, (red.) M. Pietrasiak, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka, Warszawa, 2017, s. 125-136.

K. Kołodziejczyk, Zasadnicze atrybuty polityki rozwojowej Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2017 nr 4, s. 157-168.

K. Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Stan i perspektywy na przyszłość, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2018 nr 2(61), s. 274-291.

 

X