Kosiarski Jacek mgr

Kosiarski Jacek

mgr Jacek Kosiarski – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, a następnie w Katedrze Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2020 sekretarz redakcji czasopisma „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”; w przeszłości także członek zespołu redakcyjnego (redaktor tematyczny) czasopisma „Studia Politica Germanica”. W latach 2012-2019 pełnomocnik ds. rekrutacji w ówczesnym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W listopadzie 2020 r. laureat Nagrody indywidualnej III stopnia Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne. Dydaktyka: prawo międzynarodowe publiczne, wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945 [tzw. OGUN/przedmiot ogólnouniwersytecki], prawo dyplomatyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Zainteresowania badawcze

Szeroko rozumiana problematyka niemcoznawcza (historia, polityka zagraniczna i gospodarka Niemiec, stosunki polsko-niemieckie i niemiecko-rosyjskie, historia i wzajemne oddziaływanie narodowego socjalizmu i komunizmu w Niemczech),  powszechna historia polityczna i gospodarcza, historia stosunków międzynarodowych, historia polskiej polityki zagranicznej, prawo międzynarodowe publiczne, teoria prawa międzynarodowego Carla Schmitta, geografia polityczna, historyczna i gospodarcza świata, niemieckie mniejszości narodowe i niemieckie wpływy polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe związki gospodarki i polityki, nieformalne i niejawne struktury władzy, powiązania i mechanizmy decyzyjne w państwach i w stosunkach międzynarodowych, wybrane zagadnienia z zakresu historii myśli politycznej oraz historii i teorii propagandy.

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

J. Kosiarski, Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations“, 2015 nr 2, s. 305-352.

J. Kosiarski, Kajzer i bolszewicy. Niemiecka wersja eksportu rewolucji w czasie I wojny światowej, [w:] Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, (red.) S. Bieleń, Warszawa, 2018, s. 213-244.

J. Kosiarski, Rola czynnika niemieckiego w polskiej polityce wschodniej, [w:] Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, (red.) S. Bieleń, Warszawa, 2019, s. 307-344.

 

X