KATEDRA STUDIÓW WSCHODNICH

Obszary badań:

Utworzenie Katedry Studiów Wschodnich w 2019 roku było możliwe dzięki potencjałowi i dorobkowi naukowemu pracowników wydziału w zakresie badań wschodoznawczych, realizowanych w rozwiązanych instytutach – Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Europeistyki. Katedra kontynuuje badania politologiczne, prowadzone dotychczas przede wszystkim w ramach Zakładu Badań Wschodnich INP i Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi, a dotyczące transformacji ustrojowej, przywództwa i elit politycznych, etnopolityki, geopolityki, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Azji Centralnej i Kaukazu, Rosji, Białorusi i innych państw poradzieckich. Poza wskazanymi regionami studia wschodnie w ramach katedry obejmują także Europę Środkową i Bałkany.

Wybrane publikacje:
X