Kossewska Elżbieta

dr hab. Elżbieta Kossewska – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, pracownik Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem i Diasporą Żydowską.  Doktoryzowała się w zakresie nauki  o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, habilitację otrzymała w zakresie kulturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales“ UW. Od ponad dziesięciu  lat jest kierownikiem projektów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki. Była stypendystką m. in. Fundacji Fulbrighta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Prowadziła  badania naukowe na Uniwersytecie w Oksfordzie, Uniwersytecie w Tel – Awiwie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Harvarda.

Zainteresowania badawcze

Dzieje polskich Żydów w Izraelu, historia polskiej emigracji po II wojnie światowej, dziedzictwo kulturowe i literackie polskiej emigracji, problemy polityczne związane z emigracją i uchodźstwem, polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne.

Jednostka

Centrum Badań nad Izraelem i Diasporą Żydowską im. prof. Szewacha Weissa

3 ostatnie publikacje:

E. Kossewska, Polish Jews in Israel: Polish-Language Press, Culture, and Politics, Boston ( wydawnictwo Brill), 2021, pp. 444.

E.Kossewska, Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku. Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu ( 1948-1970), Warszawa. 2015.

E.Kossewska, Marc Chagall–Dawid Lazer. Listy, Warszawa, 2018.

E.Kossewska, Homeland, state and language – the cultural integration of Polish Jews in Israel, “POLIN” 2021, nr. 35.

 

X