LAVRINENKO OLGA

pl

dr Olga Lavrinenko – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych (IFiS PAN, 2020). Adiunkt, kierownik projektu „Fragmentacja organizacji kobiecych i sprawowanie władzy politycznej przez kobiety na świecie w latach 1999-2020”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr UMO-2021/40/C/HS6/00150). Wcześniej adiunkt w IFiS PAN, pracownik naukowy w projekcie „Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym” (umowa z NCN nr. 2016/23/B/HS6/03916). Wygłaszała referaty na konferencjach międzynarodowych m.in. w Tilburgu, Lublanie, Frankfurcie nad Menem, Wiedniu, Kownie, Tartu, Porto Alegre, Uppsale, Sztokholmie.

Zainteresowania badawcze

Partycypacja polityczna, władza polityczna, nierówności społeczne, gender studies, postawy i zachowania polityczne, protest polityczny, metody ilościowe, modelowanie matematyczne.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

Lavrinenko, O. (2023). WINGOs as conduits of world culture, their relationships with emancipative values, and women’s political empowerment worldwide, 1981–2020. International Journal of Comparative Sociology. Online first https://doi.org/10.1177/00207152231188316

Lavrinenko, O. (2022), with Dubrow, J.K. and Tomescu-Dubrow, I. Contacting a public official: Concept and measurement in cross-national surveys, 1960s-2010s. Social Science Quarterly 103(4): 810-819. https://doi.org/10.1111/ssqu.13177

Lavrinenko, O. (2022). Cognition and protest in democratic and authoritarian regimes, 1981–2020. International Sociology 37(3): 355-372.  https://doi.org/10.1177/02685809211068664

X