Ławniczak Kamil dr

Ławniczak Kamil

plen

dr Kamil Ławniczak – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014), adiunkt, zastępca dyrektora Instytutu Europeistyki do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą (2018–2019), koordynator do spraw programu Erasmus+ w Instytucie Europeistyki (2017–2018), kierownik projektów „Znaczenia, napięcia i konsekwencje praktyki konsensusu w Radzie Unii Europejskiej” (Narodowe Centrum Nauki, 2022-2025) oraz „Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej” (Narodowe Centrum Nauki, 2014-2016), skarbnik Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (2015-2019), sekretarz redakcji czasopisma „Przegląd Europejski”, członek Komitetu Naukowego czasopisma „Online Journal Modelling the New Europe”.

Zainteresowania badawcze

Legitymizacja UE i demokracja na poziomie ponadnarodowym, podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, teorie integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych, metodologia nauk społecznych, metody badawcze w studiach europejskich.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

K. Ławniczak, Consensus-Seeking and Reversed Representation among Polish Officials in the Council of the European Union, “East European Politics and Societies: and Cultures”, 2022

K. Ławniczak, Socialisation and legitimacy intermediation in the Council of the European Union, “Perspectives on Federalism”, 2018 nr 1, s. 200-218.

K. Ławniczak, Śledzenie procesu w badaniach politologicznych. Warianty i potencjał zastosowania, „Przegląd Politologiczny”, 2018 nr 1, s. 49-61.

X