Letki Natalia dr hab.

Letki Natalia

plen

dr hab. Natalia Letki doktor (DPhil Oxon) socjologii (2002), habilitacja w dziedzinie nauk społecznych (2014), adiunkt, kierownik projektu ERC Starting Grant 240830 „Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes towards Public Goods and the State in Central-Eastern Europe” (2009-2014), kierownik krajowy projektów  Growing Inequalities’ Impacts (FP7, 2010-2013) i PROVIDE: PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry  (H2020, 2015-2018) Valuing Refugee Policy (2020-2023) i innych. Członek Rady Redakcyjnej Electoral Studies i European Journal of Political Research. Ekspert ERC, NCN i FNP, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2018).

Zainteresowania badawcze

Partycypacja obywatelska, postawy i zachowania pro-ekologiczne i podatkowe, mniejszości etniczne, zróżnicowanie etniczne, zaufanie do instytucji, korupcja.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

N. Letki, M. A. Górecki, Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment, „Journal of Business Ethics”, 2020, on-line first.

N. Letki, P. Kukołowicz, Are minorities free riders? Applying the social resistance framework to public goods production in Central‐Eastern Europe, „European Journal of Political Research”, 2019 nr 58 (3), s. 1-23.

Letki, N. & Steen, T. (2020). “Social-psychological context moderates incentives to co-produce: Evidence from a large-scale survey experiment on park upkeep in an urban setting.Public Administration Review, on-line first.

X